ZAPRASZAMY!!!

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu  aplikowania o wsparcie unijne w ramach funduszy rolnych i strukturalnych UE. W trakcie zajęć słuchacz ma między innymi możliwość poznania zasad przygotowania i rozliczania projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz WRPO 2014-2020.


Gwarantujemy:
znakomitą kadrę wykładowców teoretyków oraz praktyków.

Zapewniamy:
wszechstronne przygotowanie w zakresie aplikowania o środki unijne.

© Copyright 2007 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.