Katedra Ekonomiki Leśnictwa
Katedra Historia Prof. Podgórski Pracownicy Oferta Publikacje Studium Dydaktyka Konferencja

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU  

   WYDZIAŁ LEŚNY                       

   ul. Wojska Polskiego 71c, 60 - 625 Poznań                                        

  Tel./fax. (061) 848 76 85    e-mail: ekonlesn@up.poznan.pl