Katedra Ekonomiki Leśnictwa
Katedra Historia Prof. Podgórski Pracownicy Oferta Publikacje Dydaktyka Konferencja

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU  

WYDZIAŁ LEŚNY       KATEDRA EKONOMIKI LEŚNICTWA

ul. Wojska Polskiego 71c, 60 - 625 Poznań  Tel./fax. (061) 848 76 85    e-mail: ekonlesn@up.poznan.pl 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dziekan i Rada Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informują, że dnia 26 listopada 2014 r. (środa) o godzinie 10.30 na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, w sali Katedry Łowiecta i Ochrony Lasu w Dworku, ul.Wojska Polskiego 71E, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Adama Całki

nt.: Wpływ bonitacji, siedliska i wieku na koszty wykonania trzebieży w drzewostanach sosnowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Promotorem jest Prof. dr hab. Hubert Szramka (Katedra Ekonomiki Leśnictwa UP w Pozaniu), rezenzentami są: dr hab. Antoni Buraczewski, prof.nadzw. (Katedra Urządzania Lasu UP w Poznaniu) oraz dr hab. Janusz Kocel, prof. nadzw. (Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL w Warszawie).