Katedra Ekonomiki Leśnictwa
Katedra Historia Prof. Podgórski Pracownicy Oferta Publikacje Studium Dydaktyka Konferencja

Zapraszamy na konferencję naukową pt. Ekonomiczne problemy rozwoju leśnictwa w Polsce, która odbedzie się w Kołobrzegu w dniach 8 - 10.10.2014 (zapisy trwają)

   UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU     

   WYDZIAŁ LEŚNY

   ul. Wojska Polskiego 71c, 60 - 625 Poznań  

   Tel./fax. (061) 848 76 85    e-mail: ekonlesn@up.poznan.pl