Katedra Ekonomiki Leśnictwa
Katedra Historia Prof. Podgórski Pracownicy Oferta Publikacje Dydaktyka Konferencja

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU  

WYDZIAŁ LEŚNY       KATEDRA EKONOMIKI LEŚNICTWA

ul. Wojska Polskiego 71c, 60 - 625 Poznań  Tel./fax. (061) 848 76 85    e-mail: ekonlesn@up.poznan.pl