Katedra Ekonomiki Leśnictwa
Katedra Historia Prof. Podgórski Pracownicy Oferta Publikacje Studium Dydaktyka Konferencja

   UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU     

   WYDZIAŁ LEŚNY

    

    

ul. Wojska Polskiego 71c, 60 - 625 Poznań  

Tel./fax. (061) 848 76 85    e-mail: ekonlesn@up.poznan.pl