strzalkaBlog entomologiczny
Strona główna » Badania

Badania

 

 

 Badania prowadzone w Katedrze reprezentują dość szeroki zakres problemów i dadzą się podzielić na kilka grup.

1. Taksonomia, faunistyka i biologia owadów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem ich ekologii
Badania dotyczą fauny korników (Scolytinae), ważek (Odonata),  biegaczowatych (Carabidae) i kusakowatych (Staphylinidae), parków narodowych i rezerwatów przyrody. Poza tym szeroki zakres mają badania fauny pasożytniczej i drapieżnej towarzyszącej owadom dendrofagicznym. Od wielu lat prowadzone są badania dotyczące biologii owadów wyrządzających szkody w uprawach i młodnikach drzew iglastych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z rodziny ryjkowcowate (Curculionidaae).

2. Waloryzacja entomologiczna ekosystemów leśnych oraz ocena ich bioróżnorodności
Badania prowadzone są w lasach górskich oraz w nizinnych borach sosnowych. Do waloryzacji ekosystemów leśnych wykorzystywane są zgrupowania owadów należących do rodziny biegaczowatych i kusakowatych.

3. Doskonalenie i ocena metod prognozowania szkód wyrządzanych przez owady
Badania obejmują takie problemy dotyczące gradacji owadzich jak: wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na liczebność analizowanych gatunków, mechanizmy powstawania i rozwoju masowych pojawów szkodliwych owadów leśnych. Badane są metody oceny liczebności owadów szkodliwych oraz ich rozmieszczenie w drzewostanach, a także reakcje drzew na utratę części aparatu asymilacyjnego.

4. Doskonalenie metod regulacji liczebności owadów
Prowadzone są badania na temat wpływu śródleśnych remiz  oraz podszytów na faunę owadów szkodliwych w drzewostanach sosnowych, a także badania nad nieszkodliwych dla środowiska preparatami przeciwżerowymi i repelentnymi, przeznaczonych  do ochrony drzew leśnych.

 

Prace naszych pracowników na ResearchGate:

Prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur

Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński

dr inż. Artur Chrzanowski

dr inż. Radosław Witkowski  https://orcid.org/0000-0003-4630-765X

© 2009 Katedra Entomologii Leśnej