strzalkaBlog entomologiczny
Strona główna » Dydaktyka » Charakterystyka przedmiotów

Dydaktyka

Charakterystyka przedmiotów

Charakterystyka programów przedmiotów

Łącznie program przedmiotów obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe, wchodzące w zakres zoologii, jak i zagadnienia gospodarcze. Przedmioty nauczania można podzielić na trzy grupy.

Do pierwszej grupy należą przedmioty związane głównie z produkcyjną funkcją drzewostanów, dotyczą ochrony drzew i drewna przed owadami gospodarczo szkodliwymi. Są to przedmioty: entomologia leśna, ochrona drewna, gradacje owadów, regulacja liczebności owadów.

Do drugiej grupy należą przedmioty utworzone w związku ze wzrostem znaczenia ochrony przyrody w leśnictwie, postępującą ekologizacją gospodarki leśnej oraz ekologizacją zarządzania środowiskiem. Są to przedmioty: entomologia ogólna, chrząszcze saproksyliczne, ekologizacja ochrony ekosystemów.

Przedmioty ochrona owadów w gospodarce i ochrona lasów górskich dotyczą zarówno zagadnień gospodarczych jak i ochrony przyrody.

 

Studia inżynierskie

Przedmiot: Entomologia ogólna

Zakres ogólny: Biologia owadów leśnych

Zakres podstawowy: Budowa ciała, fizjologia i rozwój owadów. Zarys patologii i ekologii owadów.

Zakres rozszerzony:  Owady ekosystemów leśnych.

 

Przedmiot: Entomologia leśna (stosowana)

Zakres ogólny: Ochrona drzewostanów  przed owadami gospodarczo szkodliwymi

Zakres podstawowy: Podstawowe zagrożenia drzewostanów przez szkodliwe owady. Metody i środki ochrony drzewostanów.

Zakres rozszerzony: Ochrona szkółek i upraw.  Ochrona sosny, świerka, modrzewia i jodły. Ochrona drzew liściastych. Ochrona plantacji specjalnych. Efektywność ekonomiczna zabiegów ochronnych.

 

Przedmiot specjalizacyjny: Ochrona owadów (w gospodarce)

Zakres ogólny: Zasady gospodarki leśnej na obszarach ochrony bezkręgowców

Zakres szczegółowy: Podstawy merytoryczne i prawne ochrony owadów. Elementy biologii owadów chronionych. Zasady wykonywania zalesień, odnowień, zabiegów pielęgnacyjnych, ochrony drzewostanów i siedlisk oraz użytkowania lasu  na obszarach ochrony prawnej bezkręgowców.

 

Studia magisterskie

Przedmiot: Entomologia leśna (Ochrona drewna)

Zakres ogólny: Ochrona drewna

Zakres szczegółowy: Elementy biologii owadów uszkadzających drewno. Metody i środki ochrony surowca drzewnego, drewnianych budowli oraz wyrobów z drewna.

 

Przedmiot: Entomologia leśna II (Ekologizacja ochrony ekosystemów)

Zakres ogólny: Ekologizacja ochrony ekosystemów leśnych

Zakres szczegółowy: Indykacja entomologiczna stanu ekosystemu. Pomiar stopnia zaawansowania sukcesji biocenozy leśnej. Metody gospodarcze przyspieszania sukcesji wtórnej. Inżynieria ekologiczna w ochronie drzewostanów przed gradacjami owadów. Waloryzacja entomologiczna biocenoz.

 

Przedmiot specjalizacyjny: Gradacje owadów

Zakres ogólny: Masowe pojawy owadów gospodarczo szkodliwych

Zakres szczegółowy: Przyczyny gradacji. Strefy zagrożenia drzewostanów.  Przebieg gradacji owadów w naszym kraju. Prognozowanie i następstwa gradacji.

 

Przedmiot specjalizacyjny: Regulacja liczebności owadów

Zakres ogólny: Metody zmniejszania liczebność owadów szkodliwych

Zakres szczegółowy: Możliwości wykorzystania różnych metod w praktyce ochrony drzewostanów. Umowy międzynarodowe określające metody regulacji liczebności owadów szkodliwych gospodarczo.

 

Przedmiot fakultatywny: Ochrona lasów górskich

Zakres ogólny: Ochrona ekosystemów lasów górskich

Zakres szczegółowy: Charakterystyka entomofauny lasów górskich. Znaczenie owadów w dynamice lasów górskich. Ochrona drzewostanów i środowiska rzadkich gatunków owadów.

 

Przedmiot fakultatywny: Chrząszcze  saproksyliczne

Zakres ogólny: Chrząszcze martwego drewna

Zakres szczegółowy: Znaczenie saproksylofagów w ekosystemach leśnych. Ochrona owadów rozwijających się w martwym drewnie.

 

 

 

© 2009 Katedra Entomologii Leśnej