strzalkaBlog entomologiczny
Strona główna » Historia

Historia

Katedra Entomologii Leśnej wywodzi się z Katedry Zoologii i Entomologii, która powstała w 1919 roku jako jedna z pierwszych sześciu katedr  na sekcji leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, nazwanej  w 1920 roku Uniwersytetem Poznańskim. Od 1919 do 1939 roku i w latach 1945-1947 kierownikiem Katedry był prof. zw. dr hab. Ludwik Sitowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął pracę naukową oraz otrzymał doktorat i habilitację. Profesor L. Sitowski w latach 1925-1926 pełnił funkcję  rektora Uniwersytetu Poznańskiego.

 

 

 

 

Po śmierci prof. Sitowskiego w 1947 roku prowadzenie entomologii leśnej przejął prof. zw. dr inż. Aleksander Kozikowski, w ramach powołanego w 1945 roku Zakładu, a następnie Katedry Ochrony Lasu na Uniwersytecie Poznańskim. Aleksander Kozikowski był specjalistą w zakresie entomologii leśnej, ochrony lasu i pszczelarstwa. Przybył do Poznania ze Lwowa, gdzie od 1907 roku był profesorem w Krajowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Lasowego, a następnie na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Kierował Katedrą Ochrony Lasu do 1956 roku, przy czym od 1951 roku już w Wyższej Szkole  Rolniczej w Poznaniu.

 

 

 

 

 

Następnym kierownikiem Katedry Ochrony Lasu został w roku 1958 absolwent Uniwersytetu Poznańskiego  doc. dr hab. Bohdan Kiełczewski (późniejszy prof. zw. i dr h.c.). To pierwszy kierownik Katedry będący absolwentem macierzystej uczelni. Stopnie naukowe otrzymał za badania z zakresu entomologii leśnej.

W ramach Katedry Ochrony Lasu w 1963 roku powstał  Zakład Entomologii Leśnej kierowany przez doc. dr hab. Alfreda Szmidta, a w 1966 roku powołano Zakład Metod Zwalczania Szkodników Leśnych kierowany przez doc. dr hab. Wiktora Kadłubowskiego. Katedra Ochrony Lasu przestała istnieć w  1970 roku w wyniku powołania na Wydziale Leśnym czterech instytutów. Entomologia leśna znalazła się w Instytucie Ochrony Lasu, w którym w latach 1970-1978 istniał  Zakład Entomologii Leśnej, a następnie w latach 1978-1981 Zakład Entomologii Leśnej i Ochrony Lasu. Kierownikiem zakładów zajmujących się entomologią leśną był prof. zw. dr hab. Alfred Szmidt.Po rozwiązaniu instytutów, w 1981 roku., z Zakładu Entomologii Leśnej i Ochrony Lasu powstały dwie katedry: Katedra Entomologii Leśnej i Katedra Ochrony Lasu. Dotychczas Katedrą Entomologii Leśnej kierowali: prof. zw. dr hab. Alfred Szmidt (1981-1991), prof. zw. dr hab. Jacek Michalski (1991-1994), prof. dr hab. Robert Luterek (1994-2001), prof. dr hab. Ignacy Korczyński (2001-2013), prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur (2013-2020), od roku 2020 prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński.

 

 

 

© 2009 Katedra Entomologii Leśnej