strzalkaBlog entomologiczny
Strona główna » Publikacje » Radosław Witkowski

Publikacje

Radosław Witkowski


 

 

 

 

www.researchgate.net mgr inż. Radosław Witkowski  https://orcid.org/0000-0003-4630-765X

 

Mazur, A., Witkowski, R., Lomidze, N., Mendzikowski, J. (2020). Notes on distribution of Pityogenes calcaratus (Eichhoff, 1878)(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Georgia. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 19(4), 183–185. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.19

Witkowski, R., & Mazur, A. (2019). First record of fig bark beetle Hypoborus ficus Erichson (Curculionidae: Scolytinae) from Poland. Zootaxa, 4571(1), zootaxa-4571.

Witkowski, R., Góral, J., Nowik, K., Rogowski, G., Skałecka, K., & Mazur, A. (2016). Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858)(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)-new species of beetle in the Polish fauna. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 15(1), 43-47.

Mazur, A., Kuźminski, R., Łabędzki, A., & Witkowski, R. (2016). Chrząszcze gnilikowate (Coleoptera, Histeridae) jako stały element fauny subkortykalnej lasów sosnowych i dębowych Wielkopolski. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 18(1 [46]).

Witkowski, R., Załuska, M. T., Buchholz, L., & Mazur, A. (2015). Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar, 14(1), 81-86.

 

Łukowski, A., Adamska, T., Wągrodzka, O., Witkowski, R., Załuska, M., Całka, P., Milczarek A., & Banaszczak, P. (2013). Ocena zagrożenia drzewostanów sosnowych (Pinus sp.) przez foliofagi zimujące w ściółce leśnej w Arboretum SGGW w Rogowie. Forestry Letters, (104).

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
© 2009 Katedra Entomologii Leśnej