strzalkaBlog entomologiczny
Strona główna » Publikacje » Andrzej Mazur

Publikacje

Andrzej Mazur

www.researchgate.net dr hab. Andrzej Mazur

Monografie, studia i rozprawy

 

 Michalski J., Mazur A., 1999: Korniki. Praktyczny przewodnik dla leśników. Oficyna Wydawnicza ”Wydawnictwo Świat”, Warszawa: ss. 196.

Michalski J., Mazur A., 2001: Ochrona lasu przed owadzimi szkodnikami wtórnymi. [w:] Łęski O. (ed.): Poradnik Ochrony Lasu, Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa: 135-205.

Michalski J., Mazur A., 2006: Ważniejsze szkodniki. [w:] Bugała W., Boratyński A. (red.) Nasze drzewa leśne. Dęby. Instytut dendrologii PAN, Kórnik: 773-849.

Boháč J., Mazur A., Martiš M., Vanĕk J., 2007: Brouci. In. Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (eds.): Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Uhlíř – Baset, Praha: 253-258.

Mazur A., Skoczek A., Tkocz D., Urban M., 2008: Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) w monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. [w:] Mazur A., Raj A., Knapik R. (eds.), Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 128-159.

Mazur A., Łabędzki A., Raj A., 2008: Obserwacje nad występowaniem kornika drukarza Ips typographus (L.) i gatunków towarzyszących w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego w latach 2001-2003. [w:] Mazur A., Raj A., Knapik R. (eds.), Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 91-127.

 

Oryginalne prace twórcze

 

Mazur A., 1991: Nowe stanowiska rzadkich chrząszczy z podrodziny Staphylininae (Col., Staphylinidae) na terenie Polski. Wiad. entomol., 10, 2: 69-73.

Mazur A., 1993a: Rzadkie gatunków kusaków (Col., Staphylinidae) rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy. Przegl. przyr., 4, 3: 165-169.

Mazur A., 1993b: Kusakowate (Col., Staphylinidae) wybranych pasm górskich Sudetów Zachodnich. Wiad. entomol., 12, 4: 243-250.

Mazur A., 1995a: Zgrupowania kusakowatych (Col., Staphylinidae) płatów śnieżnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Parki Nar.  i Rez. Przyr., 13, (supl.): 43-46.

Mazur A., 1995b: O występowaniu Polygraphus punctifrons Thoms (Col., Scolytidae) na Przedgórzu Sudeckim. Wiad. entomol., 14, 3: 149-152.

Michalski J., Mazur A., 1995: Fauna ksylofagów zasiedlająca główne gatunki lasotwórcze w niektórych rezerwatach cisowych w Polsce. Parki Nar. i Rez. Przyr., 13, (supl.): 79-82.

Mazur A., 2000 (2001): Występowanie rzadkich i reliktowych gatunków chrząszczy kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) na terenie Karkonoszy i możliwości ich ochrony. [w:] Štursa J., Mazurski K. R. & Pałucki A. (eds.) 2001: Geoecological  Problems of the Giant Mountains. Opera Corcontica, 37, Vrchlabí: 304-306.

Mazur A. (2003) 2004: Występowanie Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856) (Coleoptera: Staphylinidae) w Karkonoszach i na Przedgórzu Sudeckim. Przyr. Sudetów Zach., 6: 131-136.

Mazur A., Boháč J., Matĕjíček J., 2004: Occurrence of species of the genus Eusphalerum Kr. (Col., Staphylinidae, Omaliinae) in the giant mountains area. In Štursa J., Mazurski K. R., Pałucki A. & Potocka J. (eds.) Geoekologicke problemy Krkonoš. Opera Corcontica, 41: 287-300.

Mazur A., 2005: Leptusa (Boreoleptusa) norvegica Strand, 1941 (Coleoptera, Staphylinidae) – a new species to the fauna of Poland. [w:] Skłodowski J., Huruk S., Barsevskis A., Tarasiuk S. (eds.): Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press: 103-107.

Mazur A., Łabędzki A., Raj A., 2006: Observations of phenology and frequencing of bark beetle (Ips typographus L.) and its accompanying species in the uppermost subalpine spruce forest zone environment in the Karkonoski National Park. [w:] Kolk A., (ed.) Insect outbreaks in managed and unmanaged forests. Forest Research Institute, Warszawa: 29-45.

Raj A., Łabędzki A., Mazur A., 2006: Characteristics of forest stands in the uppermost forest boundary zone of the Karkonoski National Park. [w:] Kolk A., (ed.) Insect outbreaks in managed and unmanaged forests. Forest Research Institute, Warszawa: 47-58.

Korczński I., Kuźmiński R., Łabędzki A., Mazur A., Szczepańska D., 2007: Species composition of secondary invades and accompanying insects on thinning brush wood in pine stands. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (1), 37-44.

Korczński I., Kuźmiński R., Mazur A., 2007: The effect of strip roads in pine stands on the population size of large pine weevil – Hylobius abietis (L.). Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (2), 11-14.

Mazur A., 2007: Omalium validum Kraatz, 1858 (Coleoptera, Staphylinidae) im Bielengebirge (poln. Góry Bialskie) und Glatzer Schneegebirge (poln. Masyw Śnieżnika). Przyr. Sudetów, t.10: 97-100.

Mazur A., Tkocz D., Urban D., 2007: Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park. Part I. The autumn season aspect. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (2), 21-44.

Mazur A., Skoczek A., 2007: Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park. Part II. The spring season aspect and concluding remarks. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (2), 45-63.

 

Podręczniki i skrypty

 

Mazur A., 1999: Klucz do oznaczania chrząszczy kornikowatych (Scolytidae). W: Luterek R., Korczyński I., Łabędzki A., Kuźmiński R., Mazur A., Skrypt do ćwiczeń z entomologii leśnej. Wyd. AR, Poznań: 83-116. (wydanie II z roku 2006)

 

 

 

Korczyński I., Mazur A., 2008: Ochrona lasu przed szkodami wyrządzanymi przez owady. [w:] Ważyński B. (ed.), Podstawy gospodarki leśnej. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masurensis, Olecko: 281-320. (405 udziału)

 

 

 

Powrót
© 2009 Katedra Entomologii Leśnej