PDF Drukuj
Zastosowania technik luminescencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chemi-luminescencyjnych do badania i oceny żywności.

Procesy utleniania i fotoutleniania monitorowane przez pomiar natężenia chemiluminescencji.

Udział tlenu singletowego i innych reaktywnych form tlenu w procesach utleniania i fotoutleniania produktów spożywczych.

Oznaczanie własności przeciwutleniających metodami chemiluminescencyjnymi.

Badanie wpływu czynników fizycznych jak promieniowanie ultrafioletowe i widzialne na przemiany kwasów humusowych.

Badania fizykochemicznych własności naturalnych antyutleniaczy w roztworach oraz w membranach i liposomach.

Zastosowanie sond fluorescencyjnych do badania procesów utleniania w membranach i liposomach.

Fizyka polimerów spożywczych. Molekularno-strukturalne i termodynamiczne uwarunkowania mechaniczno-reologicznych właściwości układów polimerów spożywczych.

Interakcje skrobi z substancjami niskocząsteczkowymi i białkami w układach ciekłych i skondensowanych.

Molekularna i termodynamiczna charakterystyka zjawisk dyfuzji wody i hydratacji polimerów spożywczych.
 
© 2020 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Fizyki.
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
cms by Joomla!
layout & coding by greku