Publikacje PDF Drukuj

2018

J. Jakubowicz, G. Adamek, M. Sopata, J. K. Koper, T. Kachlicki, M. Jarzębski Microstructure and electrochemical
properties of refractory nanocrystalline tantalum-based alloys
, Int. J. Electrochem. Sci. - 2018, vol. 13, s. 1956
-1975, p-ISSN: 1452-3981, DOI: 
10.20964/2018.02.67

Maciej Jarzębski, Wojciech Smułek, Mikołaj Kościński, Tomasz Białopiotrowicz, Ewa Kaczorek, Verbascum nigrum 
L. (mullein) extract as a natural emulsifier, Food Hydrocolloids. - 2018, vol. 81, s. 341-350, p-ISSN: 0268-005X,
 DOI:10.1016/j.foodhyd.2018.02.050

Iwona Płowaś-Korus, Łukasz Masewicz, Artur Szwengiel, Adam Rachocki, Hanna Maria Baranowska,
Wojciech Medycki, A novel method of recognizing liquefied honey, Food Chemistry 245 (2018) 885–889

D. Cais-Sokolińska, P. Bierzuńska, Ł.K. Kaczyński, H.M. Baranowska, J. Tomaszewska-Gras, Stability of texture,
meltability and water mobility model of pizzastyle cheeses from goat's milk, Journal of Food Engineering 222 (2018) 226e236

Hanna Maria Baranowska, Łukasz Masewicz, Przemysław Łukasz Kowalczewski, Grażyna Lewandowicz, M. Piątek,
 Piotr
Kubiak, Water properties in pâtés enriched with potato juice, Eur. Food Res. Technol. (2018) 244:387–393

2017          

Agnieszka Makowska, Hanna Maria Baranowska, Jan Michniewicz, Sylwia Chudy, Przemysław Łukasz Kowalczewski,
 „Triticale extrudates - changes of macrostructure, mechanical properties and molecular water dynamics
 during hydration”, J. Cereal Sci. - 2017, vol. 74, s. 250-255

Hanna Maria Baranowska, Jolanta Tomaszewska-Gras, Dorota Cais-Sokolińska, Paulina Bierzuńska
 Łukasz K. Kaczyński, „Water mobility and thermal properties of smoked soft cheese.”,
 Mljekarstvo. - 2017, vol. 67, 3, s. 188-196

Krzysztof Dwiecki, Anna Piasecka, Grazyna Neunert, Małgorzata Nogala-Kałucka, Krzysztof Polewski;
 „Mechanism study of selected phenolic compounds determination using β-cyclodextrin-coated CdSe/ZnS 
 quantum dots”, Journal of Luminescence 192 (2017) 1119-1126.

Dwiecki, Krzysztof; Nogala-Kalucka, Malgorzata; Polewski, Krzysztof “DETERMINATION OF TOTAL 
PHENOLIC COMPOUNDS IN COMMON BEVERAGES USING CDTE QUANTUM DOTS” 
Journal of Food 
Processing and PreservationVolume: 41, Issue: 2 (2017) e12863

Hanna Śmigielska, Hanna Maria Baranowska, Jacek Lewandowicz; “Fortification of oxidesed starches with
 Cu2+ ions
”, W: Proceedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience: 
8-10 November 2017, Prague, Czech Republic /Ed. Radmila Řápková, Jana Čopíková.
 Prague : 
Czech Chemical Society, 2017 s. 237-240.

Hanna Maria Baranowska, Joanna Le Than-Blicharz, Grażyna Lewandowicz; “The effect of divalent ions
 on water dynamics in native potato starch pastes”
W: Proceedings of the 13th International Conference
 on Polysaccharides-Glycoscience: 8-10 November 2017, Prague, Czech Republic / Ed. Radmila Řápková,
 Jana Čopíková. Prague : Czech Chemical Society, 2017
 s. 187-191.

Łukasz Masewicz, Katarzyna Pers, Joanna Le Thanh-Blicharz, Jacek Lewandowicz, Hanna Maria
  Baranowska
; “The effect of degree of substitution on dynamics of molecules of hydration 
 water in acetylated distarch adipate powders”; 
W: Proceedings of the 13th International 
Conference on Polysaccharides-Glycoscience : 8-10 November 2017, Prague, Czech Republic /
 Ed. Radmila Řápková, Jana Čopíková. Prague : Czech Chemical Society, 2017
 s. 29-32. 

Katarzyna Pers, Łukasz Masewicz, Zuzanna Małyszek, Joanna Le Thanh-Blicharz, Jacek Lewandowicz
 Hanna Maria Baranowska
; “Dynamics of water molecules in pastes of cross-linked and acetylated starches”;
  
W: Proceedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience: 8-10 November 2017,
 Prague, Czech Republic / Ed. Radmila Řápková, Jana Čopíková. Prague : Czech Chemical Society, 2017
 s. 84-89.

2016

Łukasz Masewicz, Jacek Lewandowicz, Joanna Le Thanh-Blicharz, Marek Kempka, Hanna Maria Baranowska
Diffusion of water in potato starch pastes, Proceedings of the 12th International Conference on 
Polysaccharides-Glycoscience : 19-21 October 2016, Prague, Czech Republic, s. 193-195, ISBN: 978-80-86238-59-3

Łukasz Masewicz, Halina Makała, Katarzyna Pers, Hanna Maria Baranowska, Ocena zdolności wiązania wody 
w modelowych układach mięsno-tłuszczowych zawierających olej roślinny, Współczesne trendy w kształtowaniu
 jakości żywności [Dokument elektroniczny] / 
Red. nauk. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Renata Cegielska-Radziejewska, s. 118-126, ISBN: 978-83-7160-834-6

Michał Piątek, Łukasz Masewicz, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Katarzyna Pers, Hanna Maria Baranowska
Analiza jakości pasztetów mięsnych z udziałem suszonych skwarek wieprzowych, Zagospodarowanie ubocznych 
produktów przemysłu spożywczego [Dokument elektroniczny] /
Red. nauk. Danuta Górecka, Edward Pospiech, s. 94-104, ISBN: 978-83-7160-836-0

Katarzyna Pers, Michał Piątek, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Łukasz Masewicz, Hanna Maria Baranowska
Wpływ dodatku suszonych skwarek wieprzowych na parametry tekstury i wiązanie wody w wędlinach, 
Zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego [Dokument elektroniczny] / 
Red. nauk. Danuta Górecka, Edward Pospiech, s. 105-114, ISBN: 978-83-7160-836-0

Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Michał Piątek, Ryszard Rezler, Dominika Olejniczak, Katarzyna Pers
Łukasz Masewicz, Wpływ substytucji mięsa suszonymi skwarkami wieprzowymi na właściwości reologiczne 
i zdolność wiązania wody farszów mięsnych do produkcji pasztetów, Zagospodarowanie ubocznych produktów 
przemysłu spożywczego [Dokument elektroniczny] / Red. nauk. Danuta Górecka, Edward Pospiech, s. 115-126, 
ISBN: 978-83-7160-836-0

 Agnieszka Folentarska, Magdalena Krystyjan, Hanna Maria Baranowska, Wojciech Ciesielski
Surowce odnawialne jako alternatywa do otrzymania biodegradowalnych tworzyw
 Chem. Environ. Biotechnol. - 2016, vol. 19, s. 121-124, bibliogr. p-ISSN: 2083-7097,
 DOI: 10.16926/cebj.2016.19.16

Nowoczesne technologie produkcji żywności [Dokument elektroniczny] / Red. nauk. Hanna Maria Baranowska, 
Michał Piątek, ISBN: 978-83-7160-837-7

 

Jacek Lewandowicz, Hanna Maria Baranowska, Artur Szwengiel, Joanna Le Thanh-Blicharz, Molecular 
structure vs. functional properties of waxy and normal corn starch, Proceedings of the 12th International
 Conference on Polysaccharides-Glycoscience : 19-21 October 2016, Prague, Czech Republic / 
Ed. Radmila Řápková, Jana Čopíková, Evžen Šárka,  s. 53-57, ISBN: 978-80-86238-59-3

Ryszard Rezler, Hanna Maria Baranowska, Katarzyna Pers, Rheological and water binding properties of starch 
gels, Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience : 19-21 October 2016,
 Prague, Czech Republic / Ed. Radmila Řápková, Jana Čopíková, Evžen Šárka, s. 100-102,ISBN: 978-80-86238-59-3


Grażyna Neunert, Piotr Wałejko, Stanisław Witkowski, Krzysztof Polewski,  Wpływ parametrów fizycznych 
środowiska na przebieg procesu fotodegradacji estrowych pochodnych alfa-tokoferolu, Bioprodukty
 - pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności [Dokument elektroniczny]. s. 74-83,
 ISBN: 978-83-7160-835-3

 

Przemysław Siejak, Krzysztof Polewski, Wpływ suplementów diety zawierających koloidalne nanocząstki srebra 
na właściwości witaminy E : Badania modelowe, Bioprodukty - pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie 
w produkcji żywności [Dokument elektroniczny], s.84-94,ISBN: 978-83-7160-835-3

Przemysław Siejak, Krzysztof Polewski, Incorporation of Ag nanoparticles into micelles. 
Stability studies of self-organized nanoparticles-micelles structures, Curr. Top. Biophys. - 2016, vol. 39, s. 1-8, 
p-ISSN: 2084-1892,DOI: 10.1515/ctb-2016-0001

Paweł Górnaś, Krzysztof Dwiecki, Aleksander Siger, Jolanta Tomaszewska-Gras, Michał Michalak
Krzysztof Polewski, Contribution of phenolic acids isolated from green and roasted boiled-type coffee brews
 to total coffee antioxidant capa city, Eur. Food Res. Technol. - 2016, vol. 242, iss. 5, s. 641-653,
p-ISSN: 1438-2377 e-ISSN: 1438-2385,DOI: 10.1007/s00217-015-2585-9

Krzysztof Dwiecki, Łukasz Tomczyk, Małgorzata Nogala-Kałucka, Krzysztof Polewski,  Novel method of propyl gallate
 determination in rapeseed oil using CdSe/ZnS quantum dots Źródło: Eur. J. Lipid Sci. Technol. - 2016, vol. 118, 11,
 s. 1788-1794, p-ISSN: 1438-7697 e-ISSN: 1438-9312,DOI: 10.1002/ejlt.201500453

G. Neunert, J. Makowiecki, E. Piosik, R. Hertmanowski, K. Polewski, T. Martynski, Miscibility of dl-α-tocopherol 
β-glucoside in DPPC monolayer at air/water and air/solid interfaces, Mater. Sci. Eng. C-Biomimetic Supramol. 
Syst. - 2016, vol. 67, s. 362-368, p-ISSN: 0928-4931, DOI: 10.1016/j.msec.2016.05.004

Grażyna Neunert, Piotr Wałejko, Stanisław Witkowski, Krzysztof Polewski, Wpływ parametrów fizycznych 
środowiska na przebieg procesu fotodegradacji estrowych pochodnych alfa-tokoferolu, Bioprodukty -
 pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności [Dokument elektroniczny],  
s. 74-83, ISBN: 978-83-7160-835-3

 

Grazyna Neunert, Artur Szwengiel, Piotr Walejko, Stanislaw Witkowski, Krzysztof Polewski,  Photostability of alpha
-tocopherol ester derivatives in solutions and liposomes. Spectroscopic and LC-MS studies, J. Photochem. Photobiol.
 B-Biol. - 2016, vol. 160, July, s. 121-127, p-ISSN: 1011-1344, DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2016.03.032

Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Ryszard Rezler, Hanna Gajewska-Szczerbal, The influence of meat muscle
 structural properties on mechanical and texture parameters of canned ham, J. Food Eng. - 2016, vol. 181, s. 1-9,
 p-ISSN: 0260-8774 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2016.02.015


Ryszard Rezler, Właściwości mechaniczno-reologiczne i teksturowe układów skrobiowo-tłuszczowych 
ISBN: 978-83-7160-841-4, ISSN 1896-1894, 484

Ryszard Rezler, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Michał Piątek, Agnieszka Cegiel, Analiza właściwości 
reologicznych farszów i wędlin drobnorozdrobnionych wyprodukowanych z udziałem suszonych skwarek 
wieprzowych,  Zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego [Dokument elektroniczny] 
/ Red. nauk. Danuta Górecka, Edward Pospiech, s. 127-136, ISBN: 978-83-7160-836-0

Alicja Warowicka, Barbara M. Maciejewska, Jagoda Litowczenko, Mikołaj Kościński, Anna Baranowska-Korczyc
Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, Krzysztof K. Koziol, Stefan Jurga, MWCNT based materials as a platform for adhesion
 and growth of cells, Compos. Sci. Technol. - 2016, vol. 136, s. 29-38, p-ISSN: 0266-3538, DOI: 10.1016/j.compscitech.2016.09.026


2015

Przemysław Łukasz Kowalczewski, Grażyna Lewandowicz, 
Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Michał PiątekHanna Maria Baranowska
Wojciech BiałasMagdalena JeziornaPiotr Kubiak
Finely comminuted frankfurters fortified with potato juice – Quality and structure.

Journal of Food Engineering 167, 183–188 (2015)

Baranowska Hanna Maria, Rezler Ryszard, Emulsions stabilized using potato starch.
Food Science and Biotechnology 24: 1187-1191 (2015)

Krzysztof Dwiecki, Grażyna Neunert, Małgorzata Nogala-Kałucka, Krzysztof Polewski, 
Fluorescence quenching studies on the interaction of catechin-quinone with CdTe 
quantum dots. 
Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy 
05/2015; 149:523-530. DOI:10.1016/j.saa.2015.04.100

Grażyna Neunert, Paweł Górnaś, Krzysztof Dwiecki, Aleksander Siger, Krzysztof Dwiecki, 
Synergistic and antogonistic effects between alpha-tocopherol 
and phenolic acids in liposome system: 
spectroscopy study. EURPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 
2015, vol. 241, 6, 749 - 757, DOI 10.1007/s00217-015-2500-4

Krzysztof Dwiecki, Paulina Kwiatkowska, Aleksander Siger, Halina Staniek, 
Małgorzata Kałucka - Nogala, Krzysztof Polewski,
 Detremination of quercetin in onion (Allium cepa) using -cyclodextrin-coated CdSe/ZnS 
quantum dot-based fluorescence spectroscopic technique,
 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2015,
 vol.50, 1366 - 1373, DOI 10.1111/ijfs12772

Jarosław Makowiecki, Emilia Piosik, Grażyna Neunert, Roland Stolarski, 
Wiktor Piecek, Tomasz Martyński, 
Molekular organization of perylene deriveatives in Langmuir - Blodgett multilayers, 
OPTICAL MATERIALS, 2015, vol. 46, 555-560, DOI 10.1016/j.optmat.2015.05.025

Baranowska Hanna Maria, Rezler RyszardWater binding of fat-water emulsions. 

Food Sci. Biotechnol. 2015, vol.24, 6, s. 1921-1925, Jerzy Stangierski, 


Hanna Maria Baranowska, The Influnce of Heating and Cooling Process on the 

Water binding in Transglutaminase - Modified Chcicen Protein Preparation, Assessed 

Using LOw-field NMR, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 2015, 

VOL. 8, 2359-2367, DOI 10.1007/s11947-015-1618-5

Kucharczak D., Masewicz Ł., Le Thanh-Blicharz J., Baranowska H.M. 2015. 
Właściwości molekularne wody hydratacyjnej w żelach acetylowanej skrobi ziemniaczanej. 
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5(102): 142-151

 

Baranowska H.M., Sikora M., Krystjan M., Tomasik P., Dobosz A, Kutyła-Kupidura E.M. 2015. 
Zastosowanie metody NMR do analizy wiązania wody w kleikach skrobiowych. 
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 6(103): 64-74.


2014

Paweł Gornaś, Aleksander Siger, Krzysztof Polewski, Iveta Pugajeva, Agnieszka Waśkiewicz,

 Factors affecting tocopherol contents in coffee brews: NP-HPLC/FLD, RP-UPLC-ESI/MSn  
and spectroscopic study, Eur. Food Res. Technol. DOI 10.1007/s00217-013-2103-x

Jaroslaw Czubinski, Krzysztof Dwiecki, Aleksander Siger, Grazyna Neunert, 
Eleonora Lampart-Szczapa, Characterization of different digestion susceptibility of lupin 
seed globulins, Food Chemistry,  143, 418–426

Piatek M., Baranowska H.M., Krzywdzinska-Bartkowiak M., Modern thawing 
methods and muscle structure. Fleischwirtschaft International(2014) 28(2) 83-87
Górnaś, P., Siger, A., Pugajeva, I., Czubinski, J., Waśkiewicz, A., Polewski, K., 2014.
New insights regarding tocopherols in Arabica and Robusta species coffee beans:
 RP-UPLC-ESI/MSn and NP-HPLC/FLD study. J. Food Compos. Anal. 36, 117–123


2013

Stangierski J., Rezler R., Baranowska H.M., Poliszko S. Effect of enzymatic modification 
on frozen chicken surimi. Czech Journal of Food Sciences (2013) 31 203-210

Piątek M., Baranowska H.M., Krzywdzinska-Bartkowiak M.: Mikrostruktur und 
Molekulardynamik von Wasser in aufgetautem Fleisch, Fleischwirtschaft 9, 100-104

Rezler R., Baranowska H.M.: Właściwości reologiczne i zdolność wiązania wody 
przez stabilizowane skrobią ziemniaczaną emulsje typu tłuszcz w wodzie. 
Żywność, Nauka Technologia, Jakość (2013) 1(86): 81-91

Baranowska H.M., Rezler R.: Dynamika molekularna wody 
w emulsjach typu tłuszcz w wodzie, emulgowanych skrobią ziemniaczaną.
Żywność, Nauka Technologia, Jakość 4(89): 150-160 

Baranowska H.M., Gajewska-Szczerbal H.: Application of low-field NMR
 technique for evaluation of the influence of functional additives on water 
attributes in pork meat. Fleischwirtschaft International,  6, 67-71        

M. Nogala-Kałucka, K. Dwiecki, A. Siger, P. Górnaś, K. Polewski and S. Ciosek 
Antioxidant synergism and antagonism between tocotrienols, QUERCETIN AND 
RUTIN in model  system; Acta Alimentaria , 42, 3, 360-370;   DOI: 10.1556/AAlim.2012.0009


2012

Czubinski J., Dwiecki K., Kachlicki P., Neunert G., Lampart - Szczapa E., Nogala-Kałucka M.,
 Release of Flavonoids from Lupin Globulin Proteins during Digestion in a Model System 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(7) 1830-1836.

Baranowska H.M. Sikora M., Krystyjan M., Tomasik P., Evaluation of the time-dependent 
stability of starch–hydrocolloid binary gels involving NMR relaxation time measurements. 
Journal of Food Engineering, 109, 685–690

Stangierski J., Rezler R., Baranowska H.M., Poliszko S., Effect of enzymatic modification
 on chicken surimi. Czech Journal of Food Science, 30(5), 404-411
Baranowska H.M. Charakterystyka żeli skrobiowych określona metodą niskopolowego 
magnetycznego rezonansu jądrowego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

E. Chimczak, T. Dunaj, M. Bertandt, A. Wieczorek, G. Neunert, G. Chimczak, M.Cież, 
M. Łukasik, Spectral and kinetic properties of electroluminescence of ZnS:Cu powder 
in polymer structure, Central European Journal of Physics, 1-6, arXiv:1208.4822

Pozostałe

2011

Krzysztof Polewski, David Zinger, John Trunk, John C. Sutherland, Ultraviolet absorption 

and luminescence of matrix-isolated adenine, Rad. Phys. and Chem. 80, 1092–1098.

Baranowska H.M., Water molecular properties in forcemeats and finely ground sausages 

containing plant fat, Food Biophysics, 6:133–137

Baranowska H.M., Sikora M., Krystyjan M., Tomasik P. Analysis of the formation 

of starch-hydrocolloid binary gels and their structure based on the relaxation times 

of the water molecules. Polimery, 56, 478-483

Rezler R., Application of the technique of oscillation rheometry. Investigations 

on meat raw materials and products, Fleischwirtschaft International, 26(5): 66-69

2010

Grażyna Neunert, Przemysław Polewski, Michał Markiewicz, Piotr Walejko, 

Stanisław Witkowski, Krzysztof Polewski: Partition of tocopheryl. 

glucopyranoside into liposome membranes studied by fluorescence methods. 

Biophysical Chemistry,  146, Issue 2-3, (2010), 92-97

 

Rezler R., Poliszko S.: Temperature dependence of starch gel rheological properties.

 Food Hydrocolloids (2010) 24: 570-577

 

Gajewska-Szczerbal H., Baranowska H.M.: Water holding properties in pork 

longissimus dorsi muscle due to two different injection techniques. 

Fleischwirtschaft International (2010) 25(3): 56-59

 

Baranowska H.M.,: Temperaturowe właściwości farszów mięsnych badane techniką 

NMR. Nauka Przyroda Technologie (2010) 4, 2, #13.

 

Krzysztof Dwiecki, Krzysztof Polewski. Wpływ genisteiny i daidzeiny na proces 

rozpuszczania membrany lipidowej w obecności detergentu. 

Nauka Przyroda Technologie 2010, Tom 4 Zeszyt 2

 

Krzysztof Dwiecki, Małgorzata Nogala-Kałucka, Krzysztof Polewski, Grażyna Neunert:

Mechanizmy przeciwutleniającego działania flawonoidów sojowych w liposomach,  

Flawonoidy i ich zastosowanie, praca zbiorowa pod redakcją Marii Kopacz, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010. str. 19-31

 

Gajewska-Szczerbal H., Baranowska H.M.: Water holding properties in pork 

longissimus dorsi muszle due to two different injection techniques. 

Fleischwirtschaft International China (2010) 2: 63-65  (tłumaczenie z 

Fleischwirtschaft International (2010) 25(3): 56-59

 

Baranowska H.M.: Water binding in poultry pates containing plant fats. 

Fleischwirtschaft International China (2010) 2: 50-52

(tłumaczenie z Fleischwirtschaft International (2009) 24(1): 86-88

 

Rezler R.: Effect of Akoroma fats on mechanical and texture properties

 of comminuted sausages of various water content.

 Fleischwirtschaft International China (2010) 1: 58-61

(tłumaczenie z Fleischwirtschaft International (2009) 4: 44-47

 

Baranowska H.M., Sikora M., Krystyjan M., Tomasik P. Contribution 

to understanding gelatinization of granular starch. In:Starch Recent Advances 

in Biopolymer Science and Technology. Polish Society of Food 

Technologists. Cracow 2010 (Fiedorowicz M., Bertoff E. ed), ch.1, ss. 13-28

2009

Paweł Górnas, Grażyna Neunert, Krzysztof Baczyński, Krzysztof Polewski, 

“Beta-cyclodextrin complexes with chlorogenic and caffeic acids from coffee brew:

 Spectroscopic, thermodynamic and molecular modelling study”, 

Food Chemistry 114 (2009) 190–196 

 

K. Dwiecki , G. Neunert, P. Polewski, K. Polewski, “Antioxidant activity 

of daidzein, a natural antioxidant, and its spectroscopic properties in organic

 solvents and phosphatidylcholine liposomes”, 

Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 96 (3), (2009) 242-248.

 

Rolewski P., Siger A., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2009), Evaluation 

of antioxidant activity of alpha-tocopherol and quercetin during oxidation 

of phosphatidylcholine using chemiluminescent detection of lipid hydroperoxides.

 Food Research Interntl. 42, 165-170


G. Neunert, P. Polewski, P. Walejko, M. Markiewicz, S. Witkowski, K. Polewski, 

“Glycosidic moiety changes the spectroscopic properties of dl-α-tocopherol 

in DMSO/water solution and in organic solvents”, Spectrochimica Acta Part A: 

Molecular and Biomolecular Spectroscopy, volume 73, issue 2, (2009), 301-308

 

Małgorzata Nogala-Kałucka, Szymon Ciosek, Krzysztof Polewski, Krzysztof Dwiecki,

 Aleksander Siger, Paweł Górnaś, (2009) Antioxidant activity, synergism and antagonism 

between natural antioxidants: tocotrienols, quercetin and rutin in fatty acid emulsion,

 wysłane do Czech Journal of Food Sciences

 

Piotr Rolewski, Aleksander Siger, Małgorzata Nogala-Kałucka., Krzysztof Polewski. 

(2009), Evaluation of antioxidant activity of alpha-tocopherol and quercetin during 

oxidation of phosphatidylcholine using chemiluminescent detection of lipid hydroperoxides. 

Polish Journal of Food and Nutrition Science, 59, 123-127,


Karwowska M., Dolatowski Z.J., Baranowska H.M. Effect of added buckwheat 

and oat extrudates on WHC and microstructure of ground beef patties. 

Fleischwirtschaft International (2009) 24(2): 66-69 


Baranowska H.M. Water binding in poultry pates containing plant fats. 

Fleischwirtschaft International (2009) 24(1): 86-88


Baranowski P., Mizgalski I., Poliszko S., Szczepka M.: 

Dynamiczno-mechaniczny analizator reologiczny. 

Innowacyjne rozwiązania metodyczno-konstrukcyjne.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 2009, t.4, nr 3, 19-22


Piotrowska E., Dolata W., Baranowska H.M., Rezler R., Niedbała D. 

Quality of chopped sausages with additives produced under 

large-scale production conditions. Fleischwirtschaft International (2009) 24(3): 52-54


Krzysztof Dwiecki, Krzysztof Polewski, (2009) Wpływ genisteiny 

i daidzeiny na proces rozpuszczania membrany lipidowej 

w obecności detergentu, Nauka Przyroda Technologie


Rezler R., 2009. Effect of akoroma fats on mechanical and texture 

properties of comminuted sausages of various water content. 

Fleischwirtschaft International, 4, 44-47.


Piotrowska E., Dolata W., Baranowska H.M., Rezler R., Niedbała D., 2009. 

Quality of chopped sausages with additives produced under large-scale production 

conditions. Fleischwirtschaft International, 3, 52-54.

 


Piotrowska E., Dolata W., Rezler
R., Niedbała D. Jakość kiełbas kutrowanych z błonnikiem pokarmowym
wyprodukowanych w warunkach przemysłowych. Mięso i wędliny (2009) 7/2009: 32-35
 
Piątek M., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Baranowska H.M., Dolata W., Piotrowska E.
Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) do oceny jakości szynek 
wyprodukowanych metodą tradycyjną. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2009) 4: 48-52
 
2008

 

Stangierski J., Baranowska H.M., Rezler R., Kijowski J. 

Enzymatic modification of protein preparation obtained from water-washed 

mechanically recovered poultry meat. Food Hydrocolloids (2008) 22: 1629-1636


Baranowska H.M., Sikora M., Kowalski S., Tomasik P. 

Interactions of potato starch with selected polysaccharide hydrocolloids 

as measured by low-field NMR. Food Hydrocolloids (2008) 22: 336-345


Stangierski J., Baranowska H.M. 

Analysis of texture and dynamics of water binding in enzymatically modified

 myofibrillar preparation obtained from washed mechanically recovered poultry meat. 

European Food Research and Technology (2008) 226: 857-860


Rezler R., Baranowska H.M. 

Utilisation of starch preparations in sausage production – rheological properties 

and water binding. Fleischwirtschaft International (2008) 23: 65-69 


Baranowska H.M. Correlation times of water molecules in potato starch 

fat gel. In: Starch. Recent progress in biopolymer and enzyme technology. 

Polish Society of Food Technologists. Cracow 2008 

(Tomasik P., Bertoff E. Blennow A ed), ch.14, ss. 177-182 


Baranowska H.M., Gajewska-Szczerbal H. Analysis of water content 

and dynamic properties in model studies on selected porcine muscles.

 Acta Agrophysica (2008) 11(3) 563-574 


Baranowski P., Klimek-Poliszko D., Mizgalski I., Poliszko S., Szczepka M.: 

Reometria oscylacyjna. Przykłady zastosowań w badaniach żywności.

 Aparatura badawcza i dydaktyczna. 2008, 3, 37-42 


Baranowski P., Mizgalski I., Poliszko S., Szczepka M.: 

Wielokanałowy rejestrator temperatury. Aparatura badawcza i dydaktyczna. 2008, 3, 50-53


Plenzler G., Poliszko S., Klimek-Poliszko D.: 

Zastosowanie analizatora dyfuzji i aktywności wody do badania transportu wody w nasionach grochu.

Aparatura badawcza i dydaktyczna. 2008, 3, 66-69


Poliszko S., Plenzler G., Klimek-Poliszko D., Napierała D.: 

Water evacuation from pea seeds previously treated with HgCl2 and surfactants 

(SDS, Triton X-100) EJPAU, 2008, 11(2)#21


Stadnik J., Dolatowski Z.J., Baranowska H.M. 

Effect of ultrasound treatment on water holding properties and microstructure

 of beef (m. semimembranosus) during ageing.  LWT 

Food Science and Technology (2008) 41: 2151-2158


Dolata W., Piotrowska E., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Baranowska H.M., 

Walkowski A. Jakość wędlin wyprodukowanych z udziałem skrobi ziemniaczanej 

modyfikowanej fizycznie. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 4: 40-46


Sikora M., Kowalski S., Tomasik P., Krystyjan M., Janas P., Baranowska H.M.

Gelatinization of starches in aqueous plant gum solutions. In: Starch Science and Technology.  

Nova Science Publishers, Inc. 2008 (Yuryev V.P., Tomasik P,  ed.), ch. 12, ss. 129-145

 

 
© 2020 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Fizyki.
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
cms by Joomla!
layout & coding by greku