PDF Drukuj

Nasza Katedra jest jednym z beneficjentów projektu Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski” nr projektu: POWR.03.05.00-00-ZR42/18. W ramach wsparcia zakupiono nowy sprzęt dydaktyczny oraz pomocniczy, który pozwoli na zapoznawanie się studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z zagadnieniami fizyki poprzez najnowocześniejsze techniki pomiarowe. Dziękujemy za wsparcie w czasie realizacji zakupów Pani Joannie Jankowskiej (Dział Projektów), Pani Agnieszce Nowak (Biuro Zamówień Publicznych), Pani Agnieszce Polak (Dział Aparatury Naukowo - Badawczej) oraz dwóm pracownikom Katedry Fizyki i Biofizyki: Panu dr inż. Przemysławowi Siejakowi i mgr inż. Łukaszowi Masewiczowi.

 


Galeria zakupionej aparatury
 
PDF Drukuj

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 2019 r. przyjął Uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki, który „jest uhonorowaniem polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki”. Treść uchwały Senatu RP można znaleźć pod poniższym linkiem: 

https://senat.edu.pl/assets/patroni-2020/Rok-Fizyki.pdf

Z tej okazji przygotowano również wystawę plakatową, prezentującą wkład polskich fizyków w rozwój tej dziedziny, link do plakatów znajduje się poniżej:

https://senat.edu.pl/assets/patroni-2020/fizyka-wystawa.pdf

 

 
PDF Drukuj

Od 1 lipca 2019 roku w naszej Katedrze realizowany jest projekt „Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” POWR.03.01.00-00-T204/18. 

Więcej…
 


© 2020 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Fizyki.
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
cms by Joomla!
layout & coding by greku