Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu

Pracownicy Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu

Katedrę Łowiectwa i Ochrony Lasu tworzą dwa zakłady, które są kontynuatorami katedr Gospodarstwa Łowieckiego oraz Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego.

 

Kierownikiem Katedry jest
dr hab. Maciej Skorupski

Pracownicy KŁiOL

Kadedra Łoiwectwa i Ochrony Lasu

ul. Wojska Polskiego 71 d

60-625 Poznań

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 61 848 78 62

Faks:  61 848 78 65

E-mail: kgl@up.poznan.pl