Katedra Higieny Żywienia Człowieka

Pracownicy

Zakład Podstaw Nauki o Żywieniu

Zespół Podstaw Żywienia Człowieka

 • prof. dr hab. Jan Gawęcki profesor emerytowany
  pokój nr 236 phone 848-7337
  email gajan@up.poznan.pl
 • dr hab. inż. Jolanta Czarnocińska adiunkt, kierownik zakładu
  pokój nr 236 phone 848-7337
  email jotcezet@up.poznan.pl
 • dr hab. inż. Jacek Anioła adiunkt
  pokój nr 229 phone 61-848-7873
  email aniolaj@up.poznan.pl
 • dr inż. Grzegorz Galiński adiunkt
  pokój nr 229 phone 61-848-7333
  email gregoryg@up.poznan.pl
 • mgr inż. Małgorzata Tubacka pracownik naukowo‑techniczny
  opiekun pracowni biologicznej (tel. wew. 7340)
  pokój nr 229 phone 61-848-7333
  email mtubacka@up.poznan.pl
 • mgr inż. Zbyszko Stefański pracownik inżynieryjno‑techniczny
  pokój nr 111.2 phone 61-846‑6057
  email zbystef@up.poznan.pl
 • mgr Agnieszka Kuleta doktorantka (opiekun: dr hab. J. Anioła)
  pokój nr 229 phone 61-848-7333
  email agnieszka_kuleta@interia.pl
 • mgr inż. Katarzyna Zaborowicz doktorantka (opiekun: dr hab. J. Czarnocińska)
  pokój nr 111.2 phone 61-846-6057
  email kasiazet@up.poznan.pl

Zespół Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem

Zakład Dietetyki

Zakład Higieny i Toksykologii Żywności

Pracownicy administracyjni

 • mgr inż. Hanna Karolczak pracownik inżynieryjno‑techniczny (sekretariat)
  pokój nr 228 phone 61-848-7332
  email khzczsek@up.poznan.pl
 • Bożena Sklepik pracownik obsługi
  pokój nr 228 phone 61-848-7340 lub 7332

© webmaster: Julita Reguła, Poznań 2004