Katedra Higieny Żywienia Człowieka

Zespoły badawcze i kierunki badań

Zakład Podstaw Nauki o Żywieniu - kierownik dr hab. Jolanta Czarnocińska

Zakład Podstaw Nauki o Żywieniu
 • Ocena żywieniowej efektywności procesów wzbogacania żywności
 • Fizjologiczne uwarunkowania preferencji pokarmowych i ich związek ze stanem zdrowia
 • Biologiczne działanie błonnika pokarmowego
 • Sensoryczne mechanizmy regulacji pobierania pokarmu i płynów w zależności od płci, wieku i stanu zdrowia

 

Zakład Dietetyki - kierownik prof. dr hab. Jan Jeszka

Zakład Dietetyki
 • Ocena bilansu energetycznego dzieci i młodzieży o różnej aktywności fizycznej i ich zwyczajów żywieniowych
 • Efektywność suplementacji u ludzi chorych
 • Zagrożenia zdrowotne na tle wadliwego odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, cukrzycy, miażdżycy i wybranych chorób nowotworowych
 • Ocena wpływu sposobu żywienia na wybrane parametry stanu odżywienia i zdolność ustroju do wysiłku fizycznego

Zakład Higieny i Toksykologii Żywności - kierownik prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio

Zakład Higieny i Toksykologii Żywności
 • Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających ze skażenia żywności w grupach dzieci, młodzieży i osób starszych
 • Interakcje substancji obcych ze składnikami żywności
 • Wpływ sposobu żywienia na toksyczność wybranych ksenobiotyków
 • Wpływ czynników żywieniowych i nieżywieniowych na biodostępność składników mineralnych w organizmie zwierząt i ludzi

© webmaster: Julita Reguła, Poznań 2004