Katedra Higieny Żywienia Człowieka

Działalność dydaktyczna

Rodzaje studiów

  • Studia stacjonarne magisterskie na kierunkach : Technologia i żywienie człowieka; Ochrona Środowiska; Agroturystyka.
  • Studia zaoczne inżynierskie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Studia magisterskie uzupełniające z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka
  • Studia podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i dietetyki

Realizowane przedmioty

  • Podstawy żywienia człowieka
  • Żywienie człowieka
  • Doświadczalnictwo
  • Wybrane zagadnienia żywienia człowieka
  • Podstawy edukacji żywieniowej
  • Podstawy dietetyki
  • Dietetyka
  • Żywienie wybranych grup ludności z dietetyką
  • Anatomia i fizjologia człowieka
  • Dietetyka pediatryczna
  • Żywienie kliniczne
  • Żywienie człowieka z technologią gastronomiczną
  • Toksykologia żywności
  • Prawo żywnościowe
  • Wybrane działy ekologii i ochrony konsumenta
  • Wybrane zagadnienia toksykologii żywności i ochrony środowiska
  • Seminaria i konwersatoria specjalizacyjne.

© webmaster: Julita Reguła, Poznań 2004