Katedra Higieny Żywienia Człowieka

Działalność dydaktyczna

Rodzaje studiów

 • Studia stacjonarne magisterskie na kierunkach : Technologia i żywienie człowieka; Ochrona Środowiska; Agroturystyka.
 • Studia zaoczne inżynierskie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Studia magisterskie uzupełniające z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka
 • Studia podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i dietetyki

Realizowane przedmioty

 • Podstawy żywienia człowieka
 • Żywienie człowieka
 • Doświadczalnictwo
 • Wybrane zagadnienia żywienia człowieka
 • Podstawy edukacji żywieniowej
 • Podstawy dietetyki
 • Dietetyka
 • Żywienie wybranych grup ludności z dietetyką
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Dietetyka pediatryczna
 • Żywienie kliniczne
 • Żywienie człowieka z technologią gastronomiczną
 • Toksykologia żywności
 • Prawo żywnościowe
 • Wybrane działy ekologii i ochrony konsumenta
 • Wybrane zagadnienia toksykologii żywności i ochrony środowiska
 • Seminaria i konwersatoria specjalizacyjne.

© webmaster: Julita Reguła, Poznań 2004