Katedra Higieny Żywienia Człowieka

Wyposażenie aparaturowe

 1. Pracownia Analizy Składników Mineralnych
  • Spektrometr absorpcji atomowej AAS-3 z deuterową korekcją tła;
  • spektrometr Absorpcji atomowej AAS 5EA z kiuwetą grafitową;
  • zestaw do mineralizacji próbek "na mokro";
  • mikrofalowy system do mineralizacji Mars 5.
 2. Pracownia Metaboliczno-dietetyczna
  • Respirometr K4 b;
  • analizator składu ciała BIA 1010 SRJL;
  • zestaw rejestratorów tętna Polar Sport Tester;
  • waga elektroniczna z antropometrem;
  • przenośny rejestrator częstości tętna typu Yantago.
 3. Pracownia oceny wartości odżywczej żywności
  • Zestaw kalorymetryczny KL-10;
  • aparat do oznaczania włókna - Tecator Fibertec System E;
  • analizator azotu- Tecator Kjeltec 1026;
  • aparat do oznaczania tłuszczu-Tecator Soxtec Avanti 2055;
  • zestaw HPLC - Merc Hitahi: La Chrom.
 4. Zwierzętarnia Laboratoryjna
  • Klatki hodowlane dla szczurów i królików;
  • klatki półmetaboliczne i metaboliczne dla szczurów;
  • aparat do pomiaru aktywności ruchowej zwierząt;
  • zestaw pomiarowy do badań respiracyjnych z bieżnią;
  • mieszalnik pasz "Bauknecht".

© webmaster: Julita Reguła, Poznań 2004