Pracownia Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi

Pracownia specjalizuje się w badaniach wiejskich ujęć wody i stacji wodociągowych, systemów zbierania ścieków na terenach wiejskich, małych oczyszczalni ścieków (głównie biologicznych) oraz przydomowych oczyszczalni z rozsączaniem ścieków do gruntu.
Prowadzimy badania skuteczności usuwania związków azotu ze ścieków oraz oczyszczania ścieków szarych i ścieków z przemysłu spożywczego.
Zajmujemy się również przeróbką osadów ściekowych oraz ich wykorzystaniem przyrodniczym i energetycznym. Prowadzimy badania w zakresie przepływów dwufazowych oraz wykorzystania podnośników powietrznych do podczyszczania i transportu ścieków.

Kierownik Pracowni: prof. UP. dr hab. Małgorzata Makowska


Problematyka badawcza:

- Innowacyjne systemy zbierania i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich
- Oczyszczanie i wykorzystanie ścieków bytowych i ścieków szarych z zastosowaniem materiałów odpadowych
- Systemy kanalizacji grawitacyjnej małośrednicowej
- Osady ściekowe; przeróbka, wykorzystanie przyrodnicze i zagospodarowanie energetyczne, biopaliwa na bazie osadów
- Przepływy wielofazowe; transport, napowietrzanie; mieszanie; kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa
- Kolmatacja filtrów piaskowych podczas filtracji wstępnie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych
- Optymalizacja techniczno-ekonomiczna oczyszczalni dla małych ilości ścieków bytowo-gospodarczych
- Modelowanie numeryczne przepływu cieczy przez urządzenia wodno-kanalizacyjne


Powrót do strony głównej Katedry