Tematy badawcze realizowane aktualnie przez Katedrę Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej:

BADANIA WŁASNE


BADANIA STATUTOWE


GRANTY

    1. Projekty finansowne przez MNiSZW (lata 2005-2014):
    2. Projekt rozwojowy własny NR 12 004506: „Nowa technologia uprawy roli zintegrowana z równoczesną doglebową aplikacją preparatów biologicznych typu EM” (wykonawca projektu).
    3. Główny wykonawca w: Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. Projekt realizowany w ramach POIG, Poddziałanie 1.3.1., nr WND-POIG.01.03.01-00-129/09 (projekt międzyuczelniany finansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).