Strona główna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
mają przyjemność zaprosić na II ogólnopolską konferencję naukową poświęconą rynkom żywnościowym.:

 

Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych

Stan i perspektywy rozwoju

 

 

 

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2013 roku

Miejsce obrad:  Centrum Kongresowe IOR, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

 

Tematyka

W grudniu ponownie spotkamy się w Poznaniu, by porozmawiać o funkcjonowaniu rynków żywnościowych. W tegorocznej edycji spotkania zajmiemy się przede wszystkim zagadnieniem etnocentryzmu konsumenckiego.

Tematyka rynków żywnościowych jest szczególnie ciekawa dla osób związanych z szeroko pojętym marketingiem. Silna konkurencja i częsty kontakt z klientem pobudzają kreatywność marketerów a zjawiska i trendy zapoczątkowane na rynkach żywnościowych często upowszechniają się w innych branżach.

W tej edycji konferencji zamierzamy przyjrzeć się bliżej kwestii etnocentryzmu we wszystkich jego przejawach: zarówno z perspektywy konsumentów, jak i przedsiębiorców. Czy jest zjawiskiem przejściowym, czy też trwałą odpowiedzią rynków lokalnych na marki globalne. Jak etnocentryzm konsumencki może wpływać na strategie marketingowe producentów żywności oraz usługi gastronomiczne? O tych zagadnieniach chcemy przede wszystkim rozmawiać podczas tegorocznej konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 

Blok 1

 • Uwarunkowania etnocentryzmu konsumenckiego
 • Etnocentryzm a działania marketingowe producentów i dystrybutorów produktów żywnościowych
 • Produkty regionalne a postawy etnocentryczne
 • Ochrona produktów regionalnych poprzez oznaczenia geograficzne

Blok 2

 • Strategie marketingowe producentów żywności
 • Klastry jako szansa rozwoju regionalnych i tradycyjnych producentów żywności
 • Strategie marketingowe firm handlowych na rynkach żywnościowych

Blok 3

 • Zmiany zachowań nabywców na rynku produktów żywnościowych
 • Uwarunkowania rynkowe i nowe trendy w usługach gastronomicznych
 • Nowe trendy na rynku żywności: żywność prozdrowotna, tradycyjna, ekologiczna.

Rada programowa

 1. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Prof. dr hab. Barbara Kowrygo, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. Prof. dr hab. Krystyna Mazurek Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 4. Dr hab. Lilianna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 5. Prof. dr hab. Michał Sznajder, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. Dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 7. Dr hab. Jolanta Witek prof. nadzw. US, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

Terminy

Przesłanie zgłoszenia: do 15 października 2013 r.

Informacja o przyjęciu artykułu: 30 listopada 2013 r.

Termin przesyłania artykułów: do 15 listopada 2013 r.

Termin płatności: do 30 listopada 2013 r.

Publikacja

Zakwalifikowane artykuły zostaną opublikowane w postaci płyty CD stanowiącej integralną część całego nakładu bieżącego numeru czasopisma ,”Marketing i Rynek”. Zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymają one 7 punktów.

Wymogi edycyjne: 

 • objętość artykułu 0,5 – 1 arkusza wydawniczego (od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami),
 • czcionka Times New Roman 12 pt., odstępy między wierszami 1,5; marginesy po 2,5 cm
 • śródtytuły pogrubione (bold)
 • przypisy literaturowe dolne (w liczbie nie więcej niż 20)
 • rysunki i tablice prosimy dołączyć w postaci TIFF 300dpi (jeśli wykonane są programie innym niż MsWord/MsExcel) lub dołączyć źródła

Każdy artykuł powinien zawierać stronę tytułową z następującą zawartością:

 • tytuł naukowy, imię i nazwisko autora/autorów
 • afiliację
 • adres e-mail oraz numer telefonu
 • tytuł artykułu (jęz. polski i angielski)
 • słowa kluczowe – do 3 słów (jęz. polski i angielski)
 • streszczenie: do 200 znaków (jęz. polski i angielski)

Uwaga:

 • artykuły nie powinny zawierać w treści identyfikacji autorów.
 • artykuły powinny być zapisane w jednym z formatów: *.doc, *.docx lub *.rtf

Artykuły prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: p.kwiatek@ue.poznan.pl z tematem: Etnocentryzm: artykuł

Program konferencji

Pobierz szczegółowy program konferencji

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji

10.15 – 13.15 – obrady w panelach dyskusyjnych

13.15 – 14.00 – przerwa na lunch

14.00 – 16.00 – obrady w panelach dyskusyjnych

16.00 – 16.15 – podsumowanie i zakończenie

 

Opłata

590 zł – udział w konferencji i publikacja artykułu

590 zł – publikacja referatu (bez udziału w konferencji)

400 zł – udział w konferencji bez publikacji

Dane do przelewu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Strategii Marketingowych

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

Konto:

BZ WBK
54 1090 1359 0000 0000 3501 8918

z dopiskiem:
Konferencja – Etnocentryzm, nazwisko osoby

 

Komitet organizacyjny

 • dr Piotr Kwiatek – przewodniczący, UE Poznań , mail: p.kwiatek@ue.poznan.pl
 • dr Renata Nestorowicz, UE Poznań
 • dr Magdalena Stefańska, UE Poznań
 • dr Michał Gazdecki, UP Poznań
 • dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, UP Poznań
 • mgr Bartosz Mazurkiewicz, UE Poznań

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Strategii Marketingowych

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

etnocentryzm@up.poznan.pl

 

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z:

Dr Piotr Kwiatek, tel.(061) 854-37-75
email: p.kwiatek@ue.poznan.pl

Formularz kontaktowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagany prawidłowy email)
 3. (wymagane)