Katedra Sadownictwa - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
strona główna strona główna
tel.: (61) 848-79-54     fax: (61) 848-79-99     ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
aktualności katedra sadownictwa
historia
pracownicy
badania
dydaktyka
publikacje
R-SDG Przybroda
doktoraty honoris causa
doktoraty
magistranci

Historia

   Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa została utworzona jeszcze na Uniwersytecie Poznańskim w 1946 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem był dr Jan Ślaski, który również założył pierwszy sad doświadczalny na terenie Przybrody, a jego zręby służą celom dydaktycznym i naukowym do dnia dzisiejszego. W 1950 roku dr Jan Ślaski zostaje pozbawiony pracy na Uniwersytecie Poznańskim, a nowym kierownikiem zostaje prof. dr hab. Jerzy Wierszyłłowski, który tę funkcję pełni do przejścia na emeryturę w 1977 roku. Od 1978 roku kierownictwo Katedry Sadownictwa obejmuje prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz, którą kieruje do 1996 roku, a od 1997 do 2010 roku prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak. Od 2010 roku obowiązki kierownika Katedry Sadownictwa obejmuje dr inż. Grzegorz Łysiak
    W przeszłości w Katedrze ponadto pracowali następujący nauczyciele akademiccy: dr Walenty Babilas, prof. dr hab. Michał Borys, prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz, dr Cecylia Katulska, mgr Tomasz Kozłowski, dr Zbigniew Gruca, dr Jerzy Mazur, dr Jarosław Nowak, prof. dr hab. Zofia Rebandel, mgr Zofia Rusek, mgr inż. Zygmunt Skowroński, mgr Andrzej Szmal, prof. dr Jan Ślaski, prof. dr hab. Mikołaj Ugolik, prof. dr hab. Jerzy Wierszyłłowski i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi: Irena Baranowska, inż. Maria Bartkowiak, inż. Krystyna Bojar, Ewa Budzińska, inż. Maria Cwynar, Renata Fojud, inż. Maria Gawęcka, inż. Irena Iglińska, inż. Maria Kokot, inż. Roman Lewandowski, Jadwiga Mendel, Wojciech Niewiadomski, Maria Pawlak, Hanna Piechocka, mgr Elżbieta Radziszewska, mgr Maria Szeląg, mgr inż. Danuta Ugolik, mgr Anna Zaworska, Edmund Zieliński.

    Problematyka badawcza Katedry Sadownictwa obejmowała głównie zagadnienia związane z metodami intensyfikacji upraw sadowniczych. Były to doświadczenia nad wyborem najlepszych odmian drzew i krzewów owocowych a także podkładek do sadów intensywnych dla warunków Wielkopolski i zachodniej części kraju. Na podkreślenie zasługują prace w zakresie technologii prowadzenia i oceny parchoodpornych odmian jabłoni, uprawy borówki wysokiej, moreli i brzoskwini. Dynamicznie rozwijające się sadownictwo wymagało opracowania technologii związanych z nowym modelem sadu, właściwej pielęgnacji gleby oraz wyboru odpowiedniej korony. W Katedrze zostały zapoczątkowane i wprowadzone do szerokiej praktyki badania dotyczące ustalania potrzeb nawadniania oraz wprowadzania nowych technologii. Pierwsze doświadczenie na skalę produkcyjną było z zastosowaniem nawadniania kroplowego i fertygacji w uprawach sadowniczych.

    Do szczególnych osiągnięć pracowników Katedry, a mających duże znaczenie poznawcze i praktyczne, należy opracowanie metody oceny wytrzymałości na mróz roślin sadowniczych oraz zapobieganie uszkodzeniom kwiatów powodowanym przez wiosenne przymrozki. Wyniki tych badań były prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych, a sama Katedra była organizatorem kilkunastu konferencji na ten temat. Również do zagadnień, których Katedra Sadownictwa jest pionierem w podejmowaniu badań, to problematyka związana ze zjawiskiem zmęczenia gleby. Uzyskane wyniki posłużyły jako cenne wskazówki do opracowania zaleceń dla sadowników Wielkopolski ale także i innych regionów kraju, szukających odpowiedzi na pytania jak prowadzić sad czy jagodnik.

    Na dorobek naukowy pracowników Katedry składa się 1402 publikacji, w tym w ostatnim dziesięcioleciu 193 oryginalnych rozpraw, 166 artykuły naukowe i popularno-naukowe, 53 doniesienia krajowe i zagraniczne oraz 5 podręczników i specjalistycznych opracowań książkowych.

    W Katedrze wykonano ponad 600 prac magisterskich, w tym w ostatnim dziesięcioleciu 167, z czego 5 uzyskało nagrodę poznańskiego oddziału SITO. Przeprowadzono 20 przewodów doktorskich, w tym 10 w ostatnim dziesięcioleciu. Zakończono pomyślnie 6 przewodów habilitacyjnych, a tytuły otrzymało: profesora 7 osób i 4 doktora honoris causa.

    W latach 1995-1998 Katedra była koordynatorem programu TEMPUS, który w wielkim stopniu przyczynił się do modernizacji badań i dydaktyki całego Wydziału. W ramach tego programu nawiązano współpracę z następującymi jednostkami zagranicznymi: Katedrą Sadownictwa, Uniwersytet w Madrycie (Hiszpania), Instytutem Sadownictwa w Rzymie (Włochy), Stacją Doświadczalną w East Malling (Wielka Brytania), Szkocką Wyższą Szkołą Rolniczą w Edynburgu (Wielka Brytania), Szkółkami drzew owocowych, Demol S.A., Mondragon (Francja), Szkółkami drzew owocowych, Schrama S.A., Biddinghuizen (Holandia), a także w ramach wieloletnich umów między jednostkami: Katedrą Sadownictwa Akademii Rolniczej w Humaniu (Ukraina), Instytutem Sadownictwa w Kijowie (Ukraina), Ogrodem Botanicznym w Nanjing (Chińska Republika Ludowa), a ostatnio z: State University Michigan, USA w koordynacji badań związanych z uprawą wiśni.

    Katedra dysponuje laboratorium chemicznym i biologicznym, w których wykonywane są analizy makroelementów w materiale roślinnym (liście, pędy i korzenie) oraz analizy biochemiczne enzymów glebowych i innych związków, które wpływają na chorobę replantacyjną w sadach czy jagodnikach.

    Bazą doświadczalną Katedry jest Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda o powierzchni 50 ha, w którym na powierzchni około 15 ha są realizowane badania naukowe, w tym prace dyplomowe. Doświadczenia obejmują wszystkie podstawowe gatunki drzew i krzewów owocowych. W Przybrodzie realizowane są również zajęcia dydaktyczne, semestralne praktyki zawodowe i praktyki dyplomowe. W sadzie zlokalizowany jest pawilon naukowy, w którym mieszczą się laboratoria do pracy terenowej. Katedra jest współwłaścicielem chłodni owoców. Kierownikami sadu doświadczalnego byli: dr Maria Kalicka (1946-1950), mgr Hanna Galińska (1950-1981), a od roku 1981 - inż. Leszek Zawodni. W Stacji Doświadczalnej w Przybrodzie pracowali: mgr Wisława Bartkowiak, mgr Jadwiga Borkowska, Hanna Cofta, Sławomir Dolaciński, Beata Duszyńska, mgr Stanisław Flotyński, mgr Hanna Galińska, inż. Stanisław Gierczyński, mgr Maria Hołysz, mgr Hanna Jeske, inż. Małgorzata Kantorowicz-Bąk, mgr Danuta Kulec, dr hab. Medard Maćkowiak, Alojzy Matuszewski, Robert Matysiak, Jerzy Mendel, mgr Grzegorz Musielak, Alicja Pińska, inż. Anna Przybył, Wiesław Rybka, Jan Stępniak, mgr Elżbieta Strózik, inż. Łukasz Suterski, Franciszek Szafran, Stanisława Turowska, mgr Janina Wilczek, Danuta Zasadzińska, Piotr Zasadziński, inż. Halina Zawodni.

projekt i realizacja: sadnet.pl Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu