Katedra Sadownictwa - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
strona główna strona główna
tel.: (61) 848-79-54     fax: (61) 848-79-99     ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
aktualności katedra sadownictwa
historia
pracownicy
badania
dydaktyka
publikacje
R-SDG Przybroda
doktoraty honoris causa
doktoraty
magistranci

prof. dr hab. Jan Ślaski, dr h.c. (1894-1984)

    Prof. dr dr h.c. Jan Ślaski urodził się 18 czerwca 1894 r. w Broniszewie, w Małopolsce. Studia wyższe odbywał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i ukończył je z wyróżnieniem. Po ukończonych studiach podjął pracę we własnym gospodarstwie zajmując się początkowo nasiennictwem, a później szkółkarstwem. Jan Ślaski doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1936 roku, a habilitował w 1946 roku na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego.
    Po drugiej wojnie światowej, włączył się od 1945 roku do prac związanych z odbudową i reaktywowaniem Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Jako zastępca profesora zajął się organizacją Katedry Sadownictwa i Szkółkarstwa. Dzięki Jego staraniom powstało zaplecze naukowe i dydaktyczne Katedry zlokalizowane na Sołaczu oraz zaplecze doświadczalne w gospodarstwie Przybroda, odległym 25 km od Poznania.
   Najważniejszym osiągnięciem Profesora Jana Ślaskiego z tego okresu było wydanie w 1948 r. podręcznika akademickiego Szkółkarstwo polskie.
    Dynamiczny i dobrze zapowiadający się rozwój naukowy jednostki kierowanej przez profesora Ślaskiego został zakłócony decyzją władz Uczelni o przerwaniu w 1950 roku Jego działalności naukowo-badawczej. Jednakże, praktycznie nie zerwał więzi z Uczelnią Poznańską i nauką do końca aktywnej działalności zawodowej.
   W uznaniu Jego wkładu w rozwój sadownictwa i szkółkarstwa senat Akademii Rolniczej w Poznaniu wyróżnił działalność naukowo-dydaktyczną Profesora Jana Ślaskiego nadaniem Mu w 1983 r. tytułu doctora honoris causa. Jego dorobek publikatorski obejmujący około 570 pozycji był wynikiem wprost niewiarygodnej pracowitości i systematyczności.
   Zmarł w roku 1984.
projekt i realizacja: sadnet.pl Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu