English version

ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań
tel./fax: (0 61) 848-76-62, e-mail: urzlas@up.poznan.pl

Zakład Urządzania Lasu

Pracownicy
Rys historyczny
Osiągnięcia naukowe
Badania naukowe
Dydaktyka
Publikacje
Oferta

GODZINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN INŻYNIERSKI

| UNIWERSYTET | WYDZIAŁ LEŚNY |