STUDIUM PODYPLOMOWE
„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LEŚNICTWIE”

Trwa rekrutacja na IX edycję studium podyplomowego BHP w Leśnictwie. Termin rekrutacji do 10 września 2016 r.


Program studiów podyplomowych "BHP w Leśnictwie" uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Generalnego PGL Lasy Państwowe

[Rozmiar: 13671 bajtów]Organizator Studium Podyplomowego
Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71A
60-625 Poznań
tel. (61) 848 77 54
http://www.up.poznan.pl/kuzl

Kierownik Studium Podyplomowego
dr hab. inż. Witold Grzywiński
e-mail: witold.grzywinski@up.poznan.pl

Cele i zadania Studium Podyplomowego

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia adresowane są do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).

Ostatnio zmodyfikowano dnia: 08.08.2016