04-06-2013: Seminarium poświęcone pamięci Prof. dr hab. Adama Niewiarowicza
Dnia 14 czerwca 2013r. o godz. 10:00 w budynku WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31, w Sali Wykładowej im. J. Janickiego, odbędzie się okolicznościowa uroczystość poświęcona pamięci Prof. dr hab. Adama Niewiarowicza połączona z Seminarium „Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich” Czytaj wi?cej...


 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Zarządzania Jakością Żywności
ul Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, tel. 061 848 73 19, fax 061 848 7512
ul. Mazowiecka 41, 60-623 Poznań, tel. 061 848 73 62