Dr hab. Jerzy Stangierski
Sylwetka
Informacje dodatkowe

Spis publikacji
Spis publikacji

1.      STANGIERSKI J., Kijowski J. (2000). Optimization of conditions for myofibril preparation from mechanically recovered chicken meat. Nahrung/Food, 44(5): 333-338.

2.      STANGIERSKI J., Kijowski J. (2002). Influence of cooking regime on the physico-chemical properties of myofibril gels made from mechanically recovered broiler meat. Fleischwirtschaft, 3, 122-124.

3.      STANGIERSKI J., Kijowski J. (2002). Wykorzystanie mięsa drobiowego w produkcji żywności wygodnej. Konferencja na temat: Sterowanie jakością mięsa kurcząt brojlerów. Instytut Zootechniki Oddział Badawczy Drobiarstwa. Zakrzewo, 53-71. ISBN 83-910019-7-0.

4.      STANGIERSKI J., Kijowski J. (2003). Effect of selected commercial substances with cryoprotective activity on the quality of mechanically recovered, washed and frozen stored poultry meat. Nahrung/Food, 47(1): 49-53.

5.      Leśnierowski G., Kijowski J., STANGIERSKI J. (2003). DSC, SDS-Page and spectrophometry for characteriztion of modified lysozyme. EJPAU, 6(1): 1-13.

6.      Zabielski J., Jaworska-Piasecka A., STANGIERSKI J. (2004): Instrumental evaluation of colour changes in broiler breast and thigh muscles after irradiation treatment. Pol. J. Food Nutr. Sci. 13/54(3), 285-289.

7.      STANGIERSKI J., Kijowski J. (2005). Texture as predominant quality feature. Instrumental texture measurement techniques of meat and its processed products. Fleischwirtschaft International.,1, 32-36.

8.      STANGIERSKI J., Leśnierowski G. (2006). Drób i przetwory drobiowe. W: Towaroznawstwo produktów spożywczych. Pod red. E. Flaczyk, D. Góreckiej, J. Korczaka. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. 315-331. ISBN 83-7160-430-0.

9.      STANGIERSKI J., Zabielski J., Kijowski J. (2007). Enzymatic modification of selected functional properties of myofibril preparation obtained from mechanically recovered poultry meat. European Food Research and Technology, 226, 233-237.

10. Konieczny P., STANGIERSKI J., Kijowski J. (2007). Physical and chemical characteristics and acceptability of home style beef jerky. Meat Science, 76, 253-257.

11. Napierała D.M., STANGIERSKI J. (2007). Tensile properties of wheat starch film with the addition of sorbitol and albumin. Acta Agrophysica, 9(1), 123-133.

12. STANGIERSKI J., Baranowska H. (2008). Analysis of texture and dynamics of water binging in enzymatically modified myofibrillar preparation obtained from washed mechanically recovered poultry meat. European Food Research and Technology, 226, 857-860.

13. STANGIERSKI J., Kijowski J. (2008). Effect of selected substances on the properties of frozen myofibril preparation obtained from mechanically recovered poultry meat. European Food Research and Technology, 226, 1415-1420.

14. STANGIERSKI J., Baranowska H.M., Rezler R., Kijowski J. (2008). Enzymatic modification of protein preparation obtained from water-washed mechanically recovered poultry meat. Food Hydrocolloids, 22, 1629-1636.

15. STANGIERSKI J. (2009). Kształtowanie jakości funkcjonalnej drobiowego preparatu miofibryli z zastosowaniem transglutaminazy. Rozprawy Naukowe 402, UP Poznań. 1-122.

16. Konieczny P., STANGIERSKI J., Hęś M., Kijowski J. (2010). Selected quality attributes of dried turkey meat snack with addend raisins. Fleischwirtschaft International, 4, 59-63 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Zarządzania Jakością Żywności
ul Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, tel. 061 848 73 19, fax 061 848 7512
ul. Mazowiecka 41, 60-623 Poznań, tel. 061 848 73 62