Dr inż. Jolanta Tomaszewska-Gras
Sylwetka
Informacje dodatkowe

Spis publikacji

1. Oryginalne prace twórcze

Śliwińska-Bartkowiak M., Gras J., Sikorski R., R. Radhakrishnan L.D. Gelb i K.E. Gubbins. 1999. Phase transitions in pores: experimaental and simulations studies of melting and freeezing. Langmuir, 15, 6060-6069.(if =3.23)

Stangierski J., Kijowski J., Gras J. 1999. Wpływ wybranych stabilizatorów na jakość suszonego sublimacyjnie przemywanego mięsa drobiu odzyskanego mechanicznie. Żywność Technologia Jakość , 2(19), s. 26-39.

Śliwińska-Bartkowiak M., J. Gras, R. Sikorski, G. Dudziak, R. Radhakrishnan, K.E. Gubbins, (2000). "Experimental and simulation studies of melting and freezing in porous glasses", Studies in Surface Science and Catalysis, 128

Śliwińska-Bartkowiak M., G. Dudziak, R. Sikorski, J. Gras, K.E. Gubbins, R. Radhakrishnan, (2001)"Dielectric studies of freezing behavior in porous materials: Water and methanol in activated carbon Fibres", Phys, Chem. Chem. Phys., 3, p. 1179-1184.

Tomaszewska-Gras J., J. Kijowski,F.J.G. Schreurs, 2002, Quantitative determination of titin and nebulin in poultry meat by SDS-PAGE with an internal standard, Meat Science, 62, 61-66. (if =1.2)

Tomaszewska-Gras J., J. Kijowski, FJG. Schreurs , 2002, The function of cell skeleton proteins and endogenous proteolytic enzymes in development of meat quality, Pol. J. Food Nutr. Sci, 52, 3-12.

Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., 2010. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania. Nauka Przyr. Technol. 4, 2, #26.

Tomaszewska-Gras J. , P. Konieczny. 2010. A DSC Study on the effect of marination on the stability of skin collagen from chicken wings. Acta Sci. Pol. 9(4), 413-423.

Tomaszewska-Gras, J. , Schreurs, F. J. G. and Kijowski, J. 2011. 'Post mortem development of meat quality as related to changes in cytoskeletal proteins of chicken muscles', British Poultry Science, 52: 2, 189 — 201.

Tomaszewska-Gras J. 2012. Detection of butter adulteration with water using differential scanning calorimetry. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 108, 433-438. DOI: 10.1007/s10973-011 1913-y

Tomaszewska-Gras J. 2013. Melting and crystallization DSC profiles of milk fat depending on selected factors. J Therm Anal Calorim. DOI 10.1007/s10973-013-3087-2

2. Książki naukowe 

M. Śliwińska-Bartkowiak, Gras J. , Sikorski R., G. Dudziak, R. Radhakrishnan, K.E. Gubbins. 2000. Experimental and simulation studies of melting and freezing in porous glasses. In: Characterisation of Porous Solids V. Ed. by K.K. Unger, G. Kreysa, J.P. Baselt., Elsevier, 128, s.141- 150.

F.J.G Schreurs, J. Gras, J. Kijowski, 1999. Post mortem development of meat quality as related to changes in cytoskeletal proteins of chicken muscles. In. Post mortem changes in chicken muscle. Ed. by F.J.G. Schreurs, Landbouwuniversiteit Wageningen, s. 129-150.

Kijowski J., Tomaszewska-Gras J., Cegielska-Radziejewska R. 2004. Podstawy technologii mięsa drobiowego. W: Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość. Pod red. Tadeusza Grabowskiego i Jacka Kijowskiego., WNT Warszawa .

Tomaszewska-Gras J., J. Kijowski. 2009. Studies on applicability of differential scanning calorimetry DSC to detect adulteration in butter", publikacja w monografii "New Concepts in Food Evaluation" ed. by Trziszka i Oziembłowski. s. 290-298

Kijowski J., J.Tomaszewska-Gras. 2009. Białka mięśniowe. W: Przetwórstwo mięsa drobiu -podstawy biologiczne i technologiczne; pod red. T. Smolinska i W. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, s.99-127 (ark. wyd 36,4, ark druk. 29,25; ilość stron  467) 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Zarządzania Jakością Żywności
ul Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, tel. 061 848 73 19, fax 061 848 7512
ul. Mazowiecka 41, 60-623 Poznań, tel. 061 848 73 62