MIĘSO W PRZETWÓRSTWIE I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA


Idź do treści

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
INSTYTUT TECHNOLOGII MIĘSA

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN
INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

zapraszają na
IV Międzynarodową Konferencję Naukową
na temat:

„UWARUNKOWANIA PRODUKCJI MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH W ŚWIETLE PRZESŁAŃ TRADYCJI I WSPÓŁCZESNYCH OCZEKIWAŃ KONSUMENTÓW”


Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-24 czerwca 2010 r.


Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
................................................................................................................................


POZNAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND NUTRITION
INSTITUTE OF MEAT TECHNOLOGY
and
POLISH FOOD TECHNOLOGISTS’ SOCIETY
THE COMMITTEE ON FOOD SCIENCES
INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Y
is pleased to announce

4 International Conference
on
MEAT IN TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION
cycle, entitled:
CONDITIONS DETERMINING PRODUCTION OF MEAT AND PROCESSED MEATS IN VIEW OF CULTURAL HERITAGE AND EXPECTATIONS OF CONTEMPORARY CONSUMERS

The Conference will take place in Poznań from 23 to 24 June 2010

Conference is organized under honorary patronage of Marek Woźniak Marshal of the Wielkopolska Region in Poznań
and Wielkopolska Chamber of Craft
Powrót do treści | Wróć do menu głównego