Hradec Economic Days (2016,2017)

Zajęcia w gimnazjum (2015)

Noc naukowców (2014-2017)

Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywnoci (2013)

Warsztaty mówców z Jerzym Ziętkowskim (2013)

50-lecie czasopisma Trzoda Chlewna (2013)

Promocja doktoratu (2003) UP w Poznaniu

Obrona doktoratu (2003) UE w Poznaniu