Dr inż. Magdalena Kozera-Kowalska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
ul. Wojska Polskiego 28
Poznań
Collegium Maximum, pokój 822
tel. 061 848 7120
E-mail: wyślij