Doktor nauk ekonomicznych inżynier,
Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wykładowca przedmiotów:
- „Zarządzanie”
- „Podstawy zarządzania”
- „Gospodarowanie kapitałem ludzkim"