- Książki
- Artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych
- Artykuły naukowe w monografiach
- Rozdziały w podręcznikach
- Materiały konferencyjne
- Referaty wyłożone
- Artykuły popularnonaukowe