Komisja Uczelniana
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel.(061)848-7050,
e-mail : nszzs@up.poznan.pl


Aktualności   strona główna NSZZS   Region Wielkopolska

Przewodniczący

inż. Jadwiga Wojtasiak
tel.(061)848 7199, (061)848 7050
 

Wiceprzewodniczący

dr inż. Marian Pietrzak
tel.(061)848 7241
inż. Barbara Tybiszewska
tel.(061)848 7092
 

Skarbnik

mgr inż. Ewa Daszkiewicz-Borówczak
tel.(061)846 6089
 

Członkowie

prof.dr hab. Małgorzata Mańka, prof.zw.
tel.(061)848 7708
dr hab. Renata Zawirska, prof. nadzw.
tel.(061)848 7275
dr inż. Stanisław Grześ
tel.(061)846 6132
dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna
tel.(061)848 7238
mgr inż. Barabara Andrzejewska
tel.(061)846 6527
mgr inż. Janusz Cegieła
tel.(061)848 7447
mgr Wojciech Janik
tel.(061)848 7128
mgr Jerzy Kuła
tel.(061)848 7787
mgr inż. Józef Moczko
tel.(061)846 6546
mgr Barbara Panczenko
tel.(061)848 7819
mgr inż. Jadwiga Sękowska
tel.(061)816 3600
mgr inż. Paweł Urbański
tel.(061)848 7870
inż. Kamila Przysiecka
tel.(061)848 7366
Hanna Gąsienic-Pigła
tel.(061)846 6169
Zygmunt Jędrzejak
tel.(061)846 6167
Danuta Urbańska
tel.(061)848 7069
 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący

dr Henryk Brzeskwiniewicz

tel.(061)848 7142

Członkowie

dr inż. Jan Chudobiecki

tel.(061)848 7428
dr Zdzisław Czaja tel.(061)846 7128
dr wet. Przemysław Dudko tel.(061)848 7560
dr Jolanta Krzyszkowska tel.(061)848 7548
dr Urszula Szybiak-Stróżycka tel.(061)846 6047
dr inż. Marek Tabert tel.(061)848 7429