Login:

W skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Biometrycznego wchodzą:


Prezes: prof. dr hab. Stanisław Mejza
Wiceprezes: dr hab. Małgorzata Graczyk
Członkowie:
prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska
dr hab. Izabela Kuna-Broniowska
prof. dr hab. Wojciech Zieliński
Skarbnik:
dr Anna Budka
Sekretarz:
dr Katarzyna Ambroży-Deręgowska
Komisja rewizyjna:
prof. dr hab. Wiesław Pilarczyk
dr Jolanta Grala-Michalak
dr hab. Waldemar Wołyński
Sekretariat:
dr Ewa Bakinowska
dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk
dr Anna Szczepańska-Álvarez
dr hab. Bogna Zawieja
^ przejdź do góry