Aktualności

Impreza zamykająca projekt ForseenPOMERANIA

Teledetekcja jest coraz częściej wykorzystywana do planowania i zrównoważonego użytkowania różnego typu terenów. Umożliwia gromadzenie informacji dotyczących rozległych obszarów w stosunkowo krótkim czasie, szczególnie przydatna jest do szacowania zasobów biomasy w lasach. W ciągu ostatnich trzech lat, naukowcy z północno-wschodnich Niemiec i północno-zachodniej Polski przetestowali i dopracowali różne metody teledetekcyjne do szacowania biomasy leśnej. Uzyskane informacje zostaną udostępnione za pośrednictwem internetowego portalu Geoinformacyjnego. Prace nad budową portalu realizowane są w ramach projektu "ForseenPOMERANIA" współfinansowanego przez unijny program Interreg IVa i będą oddane w maju 2014 r. Z tej okazji, serdecznie zapraszamy na imprezę zamykającą projekt, która odbędzie się w czwartek, 08 maja 2014, w godzinach: 09:30 - 15:00, w sali wykładowej Leśnego Centrum Kompetencyjnego Eberswalde (LFE). Podczas tego wydarzenia, zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję najważniejsze wyniki projektu. Serdecznie zapraszamy do Eberswalde.

Międzynarodowa konferencja - Forest Biomass Conference 2013

W dniach 7-9 października 2013 r. w Mierzęcinie koło Dobiegniewa odbyła się międzynarodowa konferencja Forest Biomass Conference na temat biomasy leśnej. Konferencja zorganizowana została pod auspicjami dwóch największych organizacji leśnych na świecie: EFI (European Forest Institute) oraz IUFRO (International Union of Forest Research Organizations). Głównym organizatorem konferencji był Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tematyka konferencji obejmowała:

  • Czynniki wpływające na produkcję biomasy (klimat, warunki siedliskowe, prowadzone zabiegi hodowlane)
  • Metody szacowania zasobów biomasy w lasach (pomiary naziemne, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, skaning laserowy i inne)
  • Modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów
  • Produkcja biomasy drzewnej na plantacjach
  • Techniki pozyskania biomasy
  • Wykorzystanie biomasy leśnej na cele energetyczne
  • Akumulacja dwutlenku węgla
  • Aspekty ekologiczne, ekonomiczne i uwarunkowania polityczne produkcji biomasy w lasach

Spotkanie partnerów projektu oraz konferencja "Szacowanie biomasy metodami teledetekcyjnymi" w Eberswalde

W dniach 23-24 kwietnia 2013 w Eberswalde odbyło się piąte spotkanie partnerów projektu "ForseenPOMERANIA". Jego organizatorem było Leśne Centrum Kompetencyjne Eberswalde (LFE). Pierwszego dnia, w auli LFE, odbyła się konferencja pod tytułem "Szacowanie biomasy metodami teledetekcyjnymi", która była otwarta dla publiczności. Przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie zaprezentowali aktualnie realizowane działania oraz pierwsze wyniki wspólnych badań, przed audytorium liczącym ponad 70 uczestników z Polski i Niemiec. Dodatkowo, Profesor Birgit Kleinschmit (Uniwersytet Techniczny w Berlinie) i Philipp Lehman (DELPHI IMM, Poczdam) przedstawili możliwości i aktualne trendy w modelowaniu biomasy metodami teledetekcyjnymi. Wieczorem przy grillu, w ogrodzie botanicznym w Eberswalde, odbyło się spotkanie partnerów projektu sponsorowane przez Brandenburskie Stowarzyszenie Leśników.

Spotkanie partnerów projektu w Maciejewie

Kolejne, czwarte już spotkanie partnerów projektu „Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA (ForseenPOMERANIA)" odbyło się w dniach 13-14 listopada 2012 w malowniczo położonym, zabytkowym Pałacu w Maciejewie. Gospodarzem spotkania była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Pierwszego dnia spotkania w czasie wyjazdu terenowego uczestnicy zapoznali się z gospodarką leśną realizowaną przez Nadleśnictwo Goleniów, w tym m.in.: inwestycjami drogowymi i urządzeniami wodnymi wybudowanymi w ramach projektu Małej Retencji Nizinnej, czy zrealizowanymi projektami ze środków NFOŚiGW i Programu dla Odry 2006.

Uczestnictwo zespołu Forseen POMERANIA w Biegu Ulicznym w Eberswalde

Spotkania w ramach projektu, konferencje z licznymi prezentacjami oraz międzynarodowe obozy naukowe wskazują na dobrą współpracę pomiędzy partnerami projektu. Bieg Eberswalde, który odbył się 2 września 2012 r., był kolejną okazją do wyrażenia dobrej woli współpracy, tym razem w sporcie. Do biegu Zespołowego ForseenPOMERANIA staneli reprezentanci z Niemiec i Polski: Dr. Annett Degenhardt, Martin Fimiarz, Michael Körner, Stefan Kärgel and Simon Klinner z Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, oraz  Dr. Andrzej Węgiel, Dr. Piotr. S. Mederski i Sławomir Sułkowski z Universytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy specjalnie na ten cel przyjechali z Polski. 

W Biegu Zespołowym uczestniczyli również pracownicy Landesbetrieb Forst Brandenburg, Johann Heinrich von Thünen-Institute, Eberswalde University for Sustainable Development oraz Eberswalde foundation Waldwelten.
 

Spotkanie partnerów w Sparow

Partnerzy projektu spotkali się już po raz trzeci w dniach 25.04.-26.04.2012 roku. Tym razem miejscem spotkania było Gutshof Sparow w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Stampfer, Panów Jütte, Treuheit oraz Cords z Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Po wprowadzeniu przez Panów Jütte oraz Kätzel (LFE) i powitaniu członków Rady Doradczej, niemieccy partnerzy przedstawili swoje pośrednie wyniki.

Po południu odbyła się wycieczka w teren. Leśniczowie z dwóch obszarów (Nadleśnictwa Retzow i Satow) przedstawili przebieg zdarzeń i skutków burzy oraz gradobicia, które wydarzyło się w czerwcu 2010 roku. Dalej omówili następujące działania na tych obszarach oraz z jakimi problemami muszą się zmagać. Równolegle przedstawiono metody i wyniki analizowania szkód z wykorzystaniem teledetekcji. Wieczorem partnerzy podsumowali dzień przy obficie zastawionym bufecie, kręglach oraz wirtualnej strzelnicy.

Spotkanie partnerów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W związku z pierwszymi dostępnymi wynikami dotyczącymi szacowania biomasy, na terenie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami lidera projektu – LFE, a kolegami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po ciepłym przywitaniu, dr inż. Mariusz Bembenek dał krótkie wprowadzenie przybyłym gościom nt. tradycji miejsca, w którym nastąpiło spotkanie. Następujące oficjalne przyjęcie przez Dziekana Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Romana Gornowicza, jak również dr hab. Romana Jaszczaka, Kierownika Katedry Urządzania Lasu, potwierdza dobre kontakty pomiędzy partnerami projektu.

Seminarium podsumowujące wykonanie lotniczego skaningu laserowego dla Nadleśnictwa Drawno

Lasy Nadleśnictwa Drawno zostały zeskanowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, reprezentujących najwyższy światowy poziom. Lotniczy skaning laserowy umożliwił wykonanie zobrazowań lasu w technice 3D. Trójwymiarowy model lasów o wysokiej rozdzielczości (4-16 punktów/m2) został wykonany dla obszaru całego nadleśnictwa, dodatkowo wykonano zobrazowania satelitarne, zdjęcia lotnicze, obrazy z kamery termalnej oraz dla niektórych dróg leśnych skaning laserowy z poziomu samochodu (MMS). Aktualnie jest to najbardziej nowoczesny tego typu system w polskich lasach.

Spotkanie partnerów projektu w Ognicy

W dniach 8 i 9 grudnia 2011 w Ognicy k. Dobrzan odbyło się zorganizowane przez Nadleśnictwo Drawno spotkanie partnerów biorących udział w projekcie Interreg IVa: "Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania". 

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania przywitani zostali przez organizatorów (Sylwia Kądziela, Wojciech Gdaniec) z Nadleśnictwa Drawno na sali seminaryjnej Pensjonatu Granit w Ognicy. Po krótkim wstępie zaprezentowani zostali członkowie grupy doradczej prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dr Thomas König, dr inż. Andrzej Jagodziński, prof. dr Birgit Kleinschmit, mgr inż. Radomir Bałazy, dr Thomas Riedel.

O projekcie Pomerania na międzynarodowej konferencji CarboForest

Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Międzynarodowy Rok Lasów oraz kończący się właśnie duży projekt badawczy zainspirowały Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym do zorganizowania międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce akumulacji węgla w ekosystemach leśnych. Współorganizatorami konferencji byli przedstawiciele Wydziałów Leśnych z Warszawy, Krakowa i Poznania oraz z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Patrona objęły Lasy Państwowe, IUFRO oraz EFI. Honorowy patronat nad konferencją objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzy Buzek.