Cel projektu

 Celem projektu są wspólne badania naukowe dotyczące zdalnych metod określania biomasy drzewnej w lasach o różnym składzie gatunkowym i różnej strukturze, z wykorzystaniem modeli matematycznych oraz interaktywnych aplikacji sieciowych.

Celem praktycznym projektu jest zbudowanie transgranicznego systemu informacyjnego „Biomasa”, wspomagającego zarządzanie zasobami leśnymi dla potrzeb zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony środowiska.