Podstawowe informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania”.

 Partnerzy:

 1. Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (Leśne Centrum Kompetencyjne Eberswalde) – partner wiodący
 2. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie)
 3. Landesforst Mecklenburg-Vorpommern A. ö. R. (Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego)
 4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
 5. Nadleśnictwo Drawno
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Okres realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2013 (36 miesięcy).

 Finansowanie: 

Projekt  jest wsółfinansowany przez Unię Europejską ze środków z  Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (INTERREG IV A).

Budżet projektu: 2.579.311 EUR

W ramach projektu przetestowane zostaną wybrane metody teledetekcyjne (naziemny i lotniczy skaning laserowy, wykorzystanie samolotów bezzałogowych, interpretacja zdjęć lotniczych, zdjęć hemisferycznych oraz obrazów satelitarnych o różnej rozdzielczości) pod kątem ich przydatności do określania biomasy przy uwzględnieniu nakładów i uzyskiwanej dokładności.

Wypracowane zostaną praktyczne metody szacowania drzewnych zasobów sortymentowych oraz surowców energetycznych w lasach za pomocą metod teledetekcyjnych. Przy wyborze testowanych metod uwzględniono zarówno ich parametry dokładności i efektywności, jak również doświadczenie jednostek biorących udział w projekcie.

 Rezultaty projektu będą stanowić podstawę dla:

 • dynamicznego ujęcia ilościowego biomasy drzewnej lub naziemnych zasobów z precyzyjnym przyporządkowaniem powierzchni i właściciela,
 • inteligentnego, nieuciążliwego dla zasobów zagospodarowania lasu,
 • kompetentnego doradztwa na rzecz (także niezwiązanych z branżą) właścicieli lasów i grup decydentów,
 • stałej dostępności pożądanych sortymentów drewna,
 • przyrostu wartości dóbr w obszarach wiejskich,
 • oceny i ograniczenia ryzyka/kontroli realizacji.