INTERREG IVA

Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - popularnie nazywany jest "INTERREG IV A”.

Priorytety i główne działania programu to:

  1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska w obszarze wsparcia
  2. Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie współpracy gospodarczo - naukowej
  3. Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury i edukacji i ochrony zdrowia
  4. Pomoc techniczna

Instytucją Zarządzającą program jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego - Referat Handel Zagraniczny, Europejska Współpraca Terytorialna, Targi - w Schwerinie (Niemcy).