Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Prowadzi badania naukowe z wielu dziedzin, realizuje projekty o charakterze innowacyjnym i wdrożeniowym. Podejmuje współpracę z praktyką m.in. dotyczącą obszarów wiejskich i leśnictwa.

W projekcie odpowiada za udostępnienie podstawowych danych z pomiarów naziemnych uzyskanych na wieloletnich powierzchniach doświadczalnych, parametryzacja funkcji oszacowania biomasy na podstawie danych naziemnych, opracowanie metod do efektywnego wykorzystania naziemnych skanerów laserowych, dostosowanie leśnych modeli prognozowania.

Strona internetowa:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu