Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie jest integralną częścią administracji polskich lasów państwowych. Do jej zadań należy  inicjowanie, koordynacja oraz nadzór nad działalnością nadleśnictw i zakładów na  terenie RDLP w Szczecinie.

W projekcie odpowiada za sformułowanie wymogów praktycznych, udostępnienie podstawowych danych uzyskanych w drodze taksacji lasu.

Strona internetowa: