Nadleśnictwo Drawno

Nadleśnictwo Drawno jest integralną częścią administracji polskich Lasów Państwowych. Do jego zadań należy  prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i edukacji przyrodniczej społeczeństwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

W projekcie odpowiada za organizacje skaningu laserowego i analize danych biomasy w laboratorium biomasy.

Strona internetowa: