Leśne Centrum Kompetencyjne Eberswalde (LFE)

Leśne Centrum Kompetencyjne (Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde - LFE) jest integralną częścią administracji lasów kraju związkowego Brandenburgia. Pełni funkcje usługowe o znaczeniu praktycznym dla całego kompleksu leśnego i gospodarki leśnej. Ponadto LFE zajmuje się doradztwem naukowym na rzecz urzędów leśnych i rządu kraju związkowego.

W projekcie jest Partnerem wiodący, do którego należy:

  • koordynacja projektu
  • walidacja danych teledetekcyjnych na podstawie pomiarów naziemnych
  • modelowanie rozwoju zasobów biomasy
  • opracowanie systemu informacji o biomasie

Więcej informacji (po niemiecku):