Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Landesforst Mecklenburg-Vorpommern) to zakład prawa publicznego, który prowadzi zwierzchność administracyjną nad lasami w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz zajmuje się zagospodarowanie lasów należących do zakładu.

W projekcie odpowiada za udostępnianie map, zdjęć lotniczych i źródeł map dla całego kompleksu leśnego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim; Opracowywanie i stosowanie metod teledetekcji dla różnych celów powiązanych z monitoringiem lasów w Meklemburgii-Pomorzu.

Strona internetowa: