Zastosowanie teledetekcji satelitarnej do szacowania biomasy

W ramach tego zadania przewiduje się następujące działania:

  •  Zebranie i administracja potrzebnych danych satelitarnych
  • Opracowanie algorytmów dla oszacowania biomasy na podstawie danych uzyskanych w drodze teledetekcji satelitarnej
  • Ocena kosztów i dokładności metod pozyskiwania danych

 Wynikiem działań będzie sprawdzanie i wypróbowanie metody uzyskania parametrów istotnych dla gospodarki leśnej dla całości obszarów.