Zastosowanie teledetekcji lotniczej do szacowania biomasy

W ramach tego zadania przewiduje się następujące działania:

  • Loty nad regionami modelowymi AfF Eberswalde / rezerwat biosfery Schorfheide/Chorin i Wschodnią Meklemburgią -Pomorzem Przednim oraz terenem Nadleśnictwa Drawno
  • Analiza uzyskanych danych i ich porównanie z danymi uzyskanymi z pomocą pomiarów naziemnych
  • Opracowanie algorytmów dla celów oszacowania biomasy na bazie danych skaningu laserowego, zdjęć lotniczych i lotów samolotów bezzałogowych
  • Opracowanie metod kontroli i prognozowania witalności lasów z pomocą danych teledetekcyjnych i modeli
  • Oszacowanie kosztów i dokładności różnych metod uzyskiwania danych w drodze pomiarów teledetekcyjnych

Wynikiem działań będą metody uzyskania istotnych dla gospodarki leśnej parametrów z danych skaningu laserowego, zdjęć lotniczych i lotów samolotów bezzałogowych