Budowa transgranicznego systemu informacyjnego "Biomasa leśna"

W ramach tego zadania przewiduje się następujące działania:

  • Porównanie i walidacja różnych naziemnych i teledetekcyjnych metod oszacowania biomasy
  • Stworzenie systemu zarządzania danymi „Biomasa leśna“: programowanie metod aktualizacji danych i zapisu danych, opracowanie wyników w formie tabel, GIS i map
  • Opracowanie posiadającego zastosowanie praktyczne systemu informacyjnego dla potrzeb podejmowania decyzji w celu stabilnej produkcji drewna i energii

Wynikiem działań będzie opracowanie systemu informacyjnego dla potrzeb podejmowania decyzji w celach długofalowego i przyjaznego dla środowiska rozwoju regionu w dziedzinie produkcji drewna i energii.