Spotkanie partnerów projektu w Maciejewie

Kolejne, czwarte już spotkanie partnerów projektu „Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA (ForseenPOMERANIA)" odbyło się w dniach 13-14 listopada 2012 w malowniczo położonym, zabytkowym Pałacu w Maciejewie. Gospodarzem spotkania była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Pierwszego dnia spotkania w czasie wyjazdu terenowego uczestnicy zapoznali się z gospodarką leśną realizowaną przez Nadleśnictwo Goleniów, w tym m.in.: inwestycjami drogowymi i urządzeniami wodnymi wybudowanymi w ramach projektu Małej Retencji Nizinnej, czy zrealizowanymi projektami ze środków NFOŚiGW i Programu dla Odry 2006.

Kolejny dzień rozpoczęto prezentacjami multimedialnymi, które przedstawiły postęp realizacji projektu od czasu poprzedniego spotkania partnerów w Sparow. Następnie Prof. dr Ralf Kätzel (LFE) uzgodnił kolejne etapy realizacji projektu i wyznaczył termin następnego spotkania partnerów w 2013 r. Gospodarzem spotkania będzie partner wiodący - Leśne Centrum Kompetencyjne Eberswalde (LFE).

Przewodniczący grupy doradczej projektu - Prof. dr Tomasz Zawiła-Niedźwiecki bardzo pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę partnerów i zaawansowanie projektu.