Spotkanie partnerów projektu oraz konferencja "Szacowanie biomasy metodami teledetekcyjnymi" w Eberswalde

W dniach 23-24 kwietnia 2013 w Eberswalde odbyło się piąte spotkanie partnerów projektu "ForseenPOMERANIA". Jego organizatorem było Leśne Centrum Kompetencyjne Eberswalde (LFE). Pierwszego dnia, w auli LFE, odbyła się konferencja pod tytułem "Szacowanie biomasy metodami teledetekcyjnymi", która była otwarta dla publiczności. Przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie zaprezentowali aktualnie realizowane działania oraz pierwsze wyniki wspólnych badań, przed audytorium liczącym ponad 70 uczestników z Polski i Niemiec. Dodatkowo, Profesor Birgit Kleinschmit (Uniwersytet Techniczny w Berlinie) i Philipp Lehman (DELPHI IMM, Poczdam) przedstawili możliwości i aktualne trendy w modelowaniu biomasy metodami teledetekcyjnymi. Wieczorem przy grillu, w ogrodzie botanicznym w Eberswalde, odbyło się spotkanie partnerów projektu sponsorowane przez Brandenburskie Stowarzyszenie Leśników.

Drugiego dnia na spotkaniu, partnerzy omawiali zadania pozostałe do wykonania w ostatniej fazie projektu oraz kwestie odpowiedzialności za ich realizację. Poruszano takie zagadnienia jak: raport końcowy, kwestie finansowe, wspólne publikacje oraz transfer wyników do interesantów w regionie. Szóste (i ostatnie) spotkanie partnerów projektu zostanie zorganizowane w październiku 2013 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Odbędzie się ono w powiązaniu z międzynarodową konferencją "Forest Biomass Conference". Informacje dotyczące tej konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.up.poznan.pl/forestbiomass