Międzynarodowa konferencja - Forest Biomass Conference 2013

W dniach 7-9 października 2013 r. w Mierzęcinie koło Dobiegniewa odbyła się międzynarodowa konferencja Forest Biomass Conference na temat biomasy leśnej. Konferencja zorganizowana została pod auspicjami dwóch największych organizacji leśnych na świecie: EFI (European Forest Institute) oraz IUFRO (International Union of Forest Research Organizations). Głównym organizatorem konferencji był Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tematyka konferencji obejmowała:

  • Czynniki wpływające na produkcję biomasy (klimat, warunki siedliskowe, prowadzone zabiegi hodowlane)
  • Metody szacowania zasobów biomasy w lasach (pomiary naziemne, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, skaning laserowy i inne)
  • Modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów
  • Produkcja biomasy drzewnej na plantacjach
  • Techniki pozyskania biomasy
  • Wykorzystanie biomasy leśnej na cele energetyczne
  • Akumulacja dwutlenku węgla
  • Aspekty ekologiczne, ekonomiczne i uwarunkowania polityczne produkcji biomasy w lasach

W konferencji uczestniczyło 80 osób z 17 krajów, reprezentujących pięć kontynentów. Biorąc pod uwagę autorów i współautorów zgłoszonych na konferencję abstraktów, to łącznie byli to reprezentanci 31 państw. W trakcie dwóch dni obrad wygłoszono 45 referatów i zaprezentowano 11 posterów. Konferencji przewodniczył prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (Instytut Badawczy Leśnictwa). Na uwagę zasługuje wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz ich naukowy charakter, co często było podkreślane przez uczestników.

Do wygłoszenia referatów wiodących zostali zaproszeni: prof. Antti Asikainen (Finnish Forest Research Institute, Finlandia), prof. Daniel B. Botkin (University of Miami, Department of Biology, USA), prof. Jean-Marc Guehl (French National Institute for Agricultural Research, Department of Forest, Grassland and Freshwater Ecology, Francja), prof. Marco Marchetti (University of Molise, Department of BioScience and Territory, Włochy) oraz prof. Jacek Oleksyn (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Polska).

W trzecim dniu odbyła się wycieczka do Puszczy Bukowej, która była zorganizowana we współpracy z Nadleśnictem Gryfino. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prowadzoną przez leśników na obszarze Puszczy Bukowej gospodarką leśną, ochroną przyrody i edukacją. W programie było także zwiedzanie Arboretum w Glinnej oraz rezerwatu „Krzywy las”.

Konferencja odbywała się w ramach polsko-niemieckiego projektu UE „ForseenPOMERANIA”. Badania prowadzone w ramach tego projektu dotyczą szacowania biomasy w lasach, z zastosowaniem różnych metod teledetekcyjnych. Konferencja była znakomitą okazją do zaprezentowania wyników projektu. Łącznie polscy i niemieccy partnerzy projektu wygłosili 7 referatów i przedstawili 5 posterów. Projekt i konferencja były dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strona internetowa konferencji:
http://www.up.poznan.pl/forestbiomass/