V Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
Poznań, 16-19 październik 2002