XI POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI


Po raz 11 w imieniu Rektorów i Biura Promocji i Współpracy z Praktyką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach od 15-18 października 2008 r. mam przyjemność zaprosić Państwa na XI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Imprezę, która od lat wpisała się w kalendarz imprez akademickich miasta Poznania i Wielkopolski.

Celem Festiwalu jest prezentacja w atrakcyjnej i zrozumiałej formie osiągnięć nauki w różnorodnych dziedzinach wiedzy. Dzięki temu jego odbiorcy w krótkim czasie mogą wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać niedostępne na co dzień laboratoria badawcze.

Wszyscy Interesariusze Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pragną, aby nauka przestała być postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała część zbiorowej rzeczywistości. Chcą przybliżać jej tematy, problemy i korzyści, jakie z niej płyną, pokazywać postęp w różnych dyscyplinach oraz nowe kierunki rozwoju.
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych.
W tym roku przystąpiono do pracy nad zmianą formuły odbywania się Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Postanowiono, obok imprez wydziałowych, włączyć prezentacje osiągnięć kół naukowych i innych organizacji studenckich, a zatem wzmocnić rolę kół naukowych i organizacji studenckich w przygotowaniu corocznego święta poznańskich szkół wyższych.
Zmiana ta ma doprowadzić nie tylko do wzrostu zainteresowania Festiwalem Nauki i Sztuki w środowisku poznańskich studentów, ale i do jego integracji i aktywizacji już w trakcie prac organizacyjnych imprezy. Umożliwi to studentom prezentację, np. w formie referatów, wystaw czy posterów, zakresu ich zainteresowań badawczych oraz prowadzonych analiz, a realizowanych dotąd tylko na forum studenckich kół naukowych.
Podczas tegorocznej edycji PFNiS Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na 43 imprezy wydziałowe (wykłady, warsztaty, filmy, wystawy) oraz 12 imprez zorganizowanych przez 4 Studenckie Koła Naukowe.
Podczas jesiennej wędrówki po salach, warsztatach, laboratoriach UP, dowiemy się o tym czy Tur powróci do polskich lasów, czy grzyby strzępkowe są przyjazne człowiekowi. Poinformujemy Państwa o obszarach akceptacji i odrzuceń, o sposobach oceny środowiska opartych na reakcji żywych organizmów. Zobaczymy zapłodnienie in vitro u ssaków oraz dlaczego w naszych miastach zamierają drzewa. Dowiemy się, Czy po wypiciu szklanki mleka dziennie będziemy szczuplejsi i zdrowsi? Nieco zmęczeni poddamy się ćwiczeniom relaksacyjnym poprawiającym sprawność umysłu a ciału zaoferujemy aqua aerobik przy muzyce "na żywo".
Brać studencka natomiast poinformuje nas o: genach przed sądem, czy ogórek może się bezkarnie opalać, jak założyć i prowadzić domowe laboratorium genetyczne, o identyfikacji mikroorganizmów, jak poznańscy studenci zarabiają i lokują swoje oszczędności i czy są Iniemamocni świata zwierząt itd...
Ponadto dla pragnących czynnie uczestniczyć w propozycjach organizatorzy zapraszają na warsztaty florystyczne.
Mam nadzieję, że przedstawione propozycje zaciekawią Państwa i zachęcą do udziału w Festiwalu.

Szczegółowy program znajduje się na stronie www.up.poznan.pl
Serdecznie zapraszam
Koordynator Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dr inż. Urszula Mojsiej
Powrót