PROGRAM IMPREZ I WYKŁADÓW
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
W RAMACH XI POZNAŃSKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI

A. W OŚRODKU NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19

15 PAŹDZIERNIKA 2008

WYKŁAD
"CZY TUR POWRÓCI DO POLSKICH LASÓW? BADANIA MOLEKULARNE STAROŻYTNEGO DNA" PROWADZĄCY: PROF. DR HAB. R. SŁOMSKI, WYDZIAŁ ROLNICZY, KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII8 72 02
Sala Duża, Ośrodek Naukowy Polskiej Akademii Nauk, ul Wieniawskiego 17/19, godz. 11.30-12.00
WYKŁAD
"GRZYBY STRZĘPKOWE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA" - PROF. DR HAB. JACEK NOWAK, MGR INŻ. MACIEJ KULIGOWSKI, WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU, INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO, ZAKŁAD FERMENTACJI I BIOSYNTEZY Sala Duża, Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk, ul Wieniawskiego 17/19, godz. 13.30-14.00

16 PAŹDZIERNIKA 2008

WYKŁAD
"WSPÓŁCZESNA KULTURA; OBSZARY AKCEPTACJI I ODRZUCEŃ" DR ADAM BOROWICZ, WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY, KATEDRA PEDAGOGIKI
Sala 311, Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk, ul Wieniawskiego 17/19, godz. 10.00-10.30
WYKŁAD
"ORGANIZMY JAKO WSKAŹNIKI ŚRODOWISKA - BADANIA NAUKOWE ZASTOSOWANE WE WDRAŻANIU PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ" - DR HAB. KRZYSZTOF SZOSZKIEWICZ, PROF. UP, WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA, KATEDRA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Sala 311, Ośrodek Polskiej Akademii Nauk, ul Wieniawskiego 17/19, godz. 10.30-11.00.

B. NA TERENIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU


15 PAŹDZIERNIKA 2008

WARSZTATY MULTIMEDIALNE
"WARSZTATY METODYCZNE POŁĄCZONE Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ W JĘZYKACH: ANGIELSKIM, FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, ROSYJSKIM" - PREZENTACJE MULTIMEDIALNE PRZYGOTOWANE PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO POD KIERUNKIEM WYKŁADOWCÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
sala 260 i 264 w godz. 10.00- 14.00 ; Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

16 PAŹDZIERNIKA 2008

WYKŁAD I DEMONSTRACJA
METALE CIĘŻKIE W ŚRODOWISKU NATURALNYM - DR INŻ. KATARZYNA WIATROWSKA, WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA, KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I REKULTYWACJI
Sala laboratoryjna Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji, sala 018, godz. od 9:00 do 11:30, prosimy o zgłoszenie telefoniczne. Budynek Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, Poznań, ul. Piątkowska 94.
WYSTAWA
BIOINDYKACJA W MONITORINGU I OCENACH ŚRODOWISKA - PROF. DR HAB. JANINA ZBIERSKA, DR HAB. KRZYSZTOF SZOSZKIEWICZ, DR MARIA DRAPIKOWSKA, DR KLAUDIA BOROWIAK, DR AGNIESZKA ŁAWNICZAK, DR RYSZARD STANISZEWSKI, MGR INŻ. JERZY KUPIEC, MGR INŻ. SZYMON JUSIK, MGR INŻ. TOMASZ ZGOŁA, WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA, KATEDRA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
15-17.10, godz. od 9.00 -16.00, Poznań, ul. Piątkowska 94 C (II pietro) - holl

17 PAŹDZIERNIKA 2008

WYKŁAD I WARSZTATY
ZAPŁODNIENIE IN VITRO U SSAKÓW - CHARAKTERYSTYKA PROCEDURY - DR HAB. DOROTA CIEŚLAK, DR JAROSŁAW SOSNOWSKI, MGR EMILIA PERS-KAMCZYC, MGR PIOTR PAWLAK, NATALIA REŃSKA, WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT, KATEDRA GENETYKI I PODSTAW HODOWLI ZWIERZĄT
Kolegium im. K. Gawęckiego, ul. Wołyńska 33; wykład 10.00-10.45 (sala wykładowa, parter), zajęcia praktyczne w grupach 16-osobowych: 1) 11.00-12.30 oraz 2) 13.00-14.30 (sala nr 08, piwnica)
WYKŁAD I FILM
"KONIKI POLSKIE - "DOBRE BO POLSKIE" - MGR INŻ. KATARZYNA BALIŃSKA, WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT, ZAKŁAD HODOWLI KONI
Godz. 12.00-12.45, sala Zygmunta Mocarskiego, budynek Nowej Zootechniki, ul. Wołyńska 33
WYKŁAD
"Niektóre aspekty powstawania metanu w żwaczu" - dr Adam Cieślak, dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, inż. Mariusz Meller, inż. Piotr Oleszak, Paweł Zmora, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Kolegium im. K. Gawęckiego, ul. Wołyńska 33; wykład 11.00-11.45 (sala wykładowa, parter), zajęcia praktyczne w grupach 12-osobowych: 1) 12.00-13.30 oraz 2) 13.45-15.15 (sala nr 15)
WYKŁAD
CZY MOŻNA TAK ŻYWIĆ KROWY, ABY PRODUKOWAŁY MLEKO, KTÓRE ODCHUDZA? - DR HAB. MAŁGORZATA SZUMACHER-STRABEL, DR ADAM CIEŚLAK, MGR AGNIESZKA NOWAKOWSKA,
INŻ. PIOTR OLESZAK, WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT, KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ
Kolegium im. K. Gawęckiego, ul. Wołyńska 33; godz. 9.00 - 9.45
WYKŁAD I WYSTAWA
"ROŚLINNE SUBSTANCJE SWOISTE - ZNACZENIE W KOMUNIKOWANIU SIĘ ORGANIZMÓW" - PROF. DR HAB. BARBARA POLITYCKA, WYDZIAŁ OGRODNICZY, KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN
Godz. 9.00-10.00, sala wykładowa Fizjologii Roślin, ul. Wołyńska 35
WYKŁAD
DLACZEGO W NASZYCH MIASTACH ZAMIERAJĄ DRZEWA ? - PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ BREŚ, WYDZIAŁ OGRODNICZY, KATEDRA NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH
Godz. 10,00-10,30 sala wykładowa ul. Wołyńska 35
WARSZTATY
"HATHA YOGA Z ELEMENTAMI AEROBIKU, CZYLI ĆWICZENIA FIZYCZNE USPRAWNIAJĄCE I RELAKSACYJNE" - MGR INŻ. MARIA GRZEŚKO, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Godz. 15.00, Poznań , ul. Dożynkowa 9G

18 PAŹDZIERNIKA 2008

WARSZTATY
"WARSZTATY AQUA AEROBIKU" - MGR KAROLINA DOPIERAŁA, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Godz. 16.15 , Basen Rataje Os. Piastowskie


Powrót